Kommunen får fakturera för energikontroll

En kommun kan med hjälp av miljöbalken bedriva tillsyn av energieffektivisering och ta betalt för det av fastighetsägaren. Det framgår av en aktuell dom i miljööverdomstolen.

För några år sedan bedrev miljöförvaltningen i Stockholms kommun en kampanj för att bland annat inventera oljepannors och cisterners status, och undersöka effektiviseringsmöjligheter i fastigheterna.
En fastighetsägare – som enligt egen utsago hade ett besök av två inspektörer i drygt 20 minuter – tyckte dock att inspektionen var onödig och avgiften, 4 300 kronor, oskälig. Han överklagade med hjälp av Fastighetsägarna Sverige handläggningen i alla instanser fram till Mark- och miljööverdomstolen, vars beslut inte kan överklagas. Där förlorade fastighetsägaren målet.

Bedriva tillsyn
I ärendet drev miljöförvaltningen testen att miljö- och hälsoskyddsnämnen enligt miljöbalken har rätt att bedriva tillsyn över energianvändning och energieffektivisering. I samband med detta ska verksamhetsutövare (i detta fall fastighetsägaren) betala en skälig avgift.

I den sista instansen – Mark och miljööverdomstolen – konstaterar rätten att nämnden haft rätt att påföra en avgift, liksom att nämnden följt miljöbalkens 2 kap, 5 §, som säger att alla som bedriver en verksamhet ska hushålla med energi och att nämnden är tillsynsmyndighet för detta. Den punkt där domstolen gav fastighetsägaren rätt var att man ansåg att taxan var för hög och att den ska skrivas ner till 3 425 kronor.

Om domen kommer att få någon vidare betydelse är för tidigt att säga än, enligt Yogesh Kumar, miljöchef på Fastighetsägarna Sverige.
– Ärendet visar att miljöbalken bör ses över, bestämmelserna kan inte vara sådana att kommunerna obehindrat kan skicka räkningar till fastighetsägare för sin myndighetsutövande roll.

Mark Kretz, Energi & Miljö nr 2/12 sid 9
 

Publicerad 20 februari 2012

På nytt jobb

 Jeanna Nylander har utsetts till vd för Bengt Dahlgren Syd AB, Malmö. Hon kommer från Allbygg.
Anders Sjögren har utnämnts till vd för Bastec AB, Stockholm. Han var tidigare affärsområdeschef Produkter på företaget.
Victor Ahl har anställts som energi- och vvs-ingenjör hos Energija, Jonsered. Han kommer från Afry.
Marcus Sandlund har utnämnts till kommersiell direktör på Caverion. Han var tidigare affärsområdeschef för advisory business i företaget.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.