Klimatvärdering av energi har inget enkelt svar

Energimyndigheten presenterar nu slutsatserna av sitt arbete med att försöka svara på frågan vad marginaleffekterna är av ökad eller minskad energitillförsel och energianvändning.

Energimyndighetens arbete berör marginaleffekten av ökad eller minskad elkonsumtion, men även marginaleffekterna av andra energibärare, som fjärrvärme och etanol. Myndigheten konstaterar att det inte går att identifiera några entydiga marginaleffekter och att miljöeffekterna av åtgärder därmed är osäkra.

Energimyndigheten förslår istället ett mer konstruktivt sätt för konsumenter och företag att behandla miljökonsekvenserna av användning av energibärare.

Resultatet presenteras på hemsidan

http://www.energimyndigheten.se/sv/Press/Nyheter/Klimatvardering-av-energi-har-inget-enkelt-svar/

Källa: Energimyndigheten

Publicerad 2 oktober 2008

På nytt jobb

Pål Warolin har utsetts till ny vd på Uniwater AB, Göteborg. Han kommer från annan bransch.
 Peter Nyberg har anställts som energistrateg på Specialfastigheter Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Aktea.
Leo Olsson har anställts som energingenjör hos Aktea AB, Stockholm. Han kommer från TUC. Jules Hanley har anställts som energiingenjör i Malmö. Hon kommer från Lunds tekniska högskola. Riccardo Maggioni har anställts som energispecialist i Göteborg. Han kommer från KYH.
Jonas Brandstedt har anställts som projektledare på Ventpartner i Västmanland AB, Västerås.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.