Karlstads universitet får geoenergianläggning

Karlstads universitet först i Europa med geoenergianläggning som försörjer hela campus

Akademiska Hus satsar i samarbete med Karlstads universitet på ett nytt och miljövänligt sätt att värma och kyla universitetets byggnader. Satsningen är en av de största som sker på ett campusområde i Europa och kommer att göra Karlstads universitet i stort sett självförsörjande på värme och kyla.

Redan idag har byggnaden Hus Vänern försörjning via marklager. Genom att bygga en heltäckande geoenergianläggning, eller ett marklager som det heter på fackspråk, blir det nu möjligt att försörja hela campus med samma teknik.

Med den nya anläggningen kommer Karlstads universitet att producera i stort sett all sin värme och kyla lokalt. Detta kommer att ske via 270 borrade hål, 200 meter ner i marken. Och miljöfördelarna är många, bland annat minskar utsläppen av koldioxid radikalt och energianvändningen för att värma och kyla byggnaderna kan sjunka med ungefär 70 procent.

– Det här är en mycket positiv satsning och det känns väldigt bra att kunna medverka till ett mer miljövänligt och hållbart användande av jordens resurser, säger Anne-Christine Larsson, universitetsdirektör vid Karlstads universitet.

Satsningen på marklager innebär att den nuvarande fjärrvärmen ersätts och att värme istället kan tillföras genom värmepumpsteknik. Under sommaren lagras värme i marken för att sedan tas upp under vintern. Marklagrets borrhål och den vätska som cirkulerar däri gör det möjligt att endast använda frikyla från marken för att kyla lokalerna. På så vis behövs inte längre energi till de traditionella kylmaskiner som universitetet använder idag. Kylan kallas därför frikyla eftersom ingen väsentlig energi tillsätts utöver en mindre mängd el som hämtar upp kylan med pumpar.

För att ytterligare minska klimatpåverkan ska marklagret kompletteras med ett antal solceller som placeras på campusområdet.

– Energisatsningen vid Karlstads universitet är ett led i Akademiska Hus hållbarhetsarbete. Genom att universitetet får ett eget marklager kommer miljöbelastningen att minska väsentligt. Det är dessutom väldigt roligt att Akademiska Hus kan bidra till att vår kund blir unik då det inte finns något annat campus i Europa med en heltäckande geoenergianläggning i denna storlek, säger Birgitta Hohlfält, regiondirektör för Akademiska Hus Väst.

Projektet beräknas starta under våren 2013 och vara i drift under 2014.

Källa: Akademiska Hus

Publicerad 14 november 2012

På nytt jobb

Lars Pellmark har utsetts till specialist teknisk förvaltning hos Jernhusen AB, Stockholm. Han kommer från Skandia fas­tigheter.
Bengt Bäckström har anställts som teknisk säljare på Hallströms verkstäder AB, Nälden. Han kommer från Fläktgroup.
 Sofie Bjurling har utnämnts till produktchef för varumärket Pneumatex hos IMI Hydronic Engineering AB. Hon var tidigare kundvårdsspecialist på företaget. Lena Särehag Bellwood har utsetts till produktchef för varumärkena TA och Heimeier. Hon kommer närmast från Protek där hon var projektledare.
 Deniz Kalkan har anställts som sprinklerkonstruktör hos Intec. Han har tidigare arbetat som vvs-konstruktör på Technoresolut och Sweco.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.