AKTUELL FORSKNING | 23 okt 2019

”Kan vara svårt att se vinningen med LCA”

”Kan vara svårt att se vinningen med LCA”
Foto: Jakob Åsell

Frida Lindberg, Luleå, visar i en uppsats att fastighetsbolag ofta anser att det är för krångligt att göra livscykelanalyser vid nybyggnation.

Livscykelanalyser (LCA) ska kunna ge besked om material- och energianvändningen under byggnadens hela livstid – produktion, byggnad, brukarfasen och sluthantering. Sannolikt kommer det att bli ett viktigt verktyg för att uppnå ett hållbart byggande. Det anser också företrädare för de sju privata och offentliga bostadsbolag som Frida Lundberg har intervjuat. Ändå var det bara ett av de intervjuade bolagen som använde LCA i sin bostadsproduktion.

Frida Lindberg har undersökt varför fastighetsbolag inte använder livscykelanalyser inför byggande, trots att de anser att LCA är viktigt för ett hållbart byggande.

När fastighetsbolag bygger åt sig själva, ska de ju också förvalta byggnaden under lång tid. Hur kommer det sig att de aktuella bolagen inte använder LCA i högre utsträckning?
– En orsak är att verktyget är för generellt och inte helt lätt att använda. Det finns en standard för byggprojekt, men den behöver förenklas, så att den blir lättare att förstå och hantera. En annan orsak är att det kan vara svårt att se vinningen med LCA. Många är rädda att det kan bli dyrare att bygga smart och grönt. För att kunna se den ekonomiska vinningen med LCA kanske det behövs en koppling till LCC (livscykelkostnadsanalys).

Hur arbetar då dessa bolag för att få ett långsiktigt, hållbart bostadsbestånd?
– Många av dem har kommit långt med energiberäkningar, medan de ligger efter, när det gäller material och utsläpp. Det är väldigt många som inte väger in miljöbelastningen i hela skedet. Likaså tänker man kanske inte så mycket på koldioxidutsläpp och transporter. Över huvud taget väljer man att analysera insatser som lättare kan kopplas till ekonomin. En del av bolagen jobbar också med certifieringar, som Miljöbyggnad silver, och arbetar med de krav som ställs där.

Vilka nyttor kan en livscykelanalys bidra med?
– Mycket om att hitta var i produktionen miljöpåverkan sker och var i processen du kan spara på miljön. En LCA är väldigt massiv och du måste välja vad det är du vill titta på – om det är flöden av energi eller material. En LCA avslöjar flöden som annars skulle bli dolda i din process.

Vilka åtgärder behövs för att få byggherrar att ta in LCA i byggprocessen?
– Det behövs utbildning för att öka kunskap och förståelse. Att göra verktyget tydligare och framför allt mer användarvänligt är något som alla byggherrar tog upp som ett incitament för att börja använda LCA. Och som tidigare nämnts: Det kan också behövas en koppling till LCC.

Hur valde du ut bolagen till studien?
– Eftersom det skulle göras en intervjustudie valde jag bolag i Västerbotten och Norrbotten, för att mina handledare hade goda kontakter inom det geografiska området.

Text: Maria Åslund

Publicerad 23 oktober 2019

På nytt jobb

Klas Tauberman har anställts som elkonsult. Han kommer från ELK Göteborg.
Alexander Bäck har anställts som vvs-konsult hos Bengt Dahlgren Göteborg AB. Han kommer från Newton.
Marie Fossum Strannegård har utsetts till ny vd för IVL Svenska Miljöinstitutet.
Gunnar Linder har utsetts till ny chef för WSP Systems, installationskonsultdelen.
Per Johansson har utsetts till vd för Climat80 Entreprenad AB, Malmö. Han kommer från Nordomatic.
Kent Edvardsson har anställts som säljansvarig i Stockholmsdistriktet hos Watt Heating AB med ansvar för Stockholm, Sundsvall, Örebro, Linköping. Han kommer från Bravida.
Andreas Behm Fredin har utsetts till chef för division Konstruktion & installation hos Tyréns AB, Stockholm.
Jakob Jamot har utsetts till teknisk chef hos Free Energygruppen, med placering i Göteborg. Han kommer från Azelio
Tobias Eriksson har utnämnts till ansvarig för affffärsområde Öst hos Instalco. Han efterträder Peter Westman som övergår till en konsultroll inom Instalco.
Magnus Petersson har utsetts till försäljnings- och marknadschef hos Beulco Armaturs AB, Helsingborg. Han kommer från annan bransch. Peter Lönnbrink har anställts som konstruktör
Simon Nilsson har anställts som ingenjör för arbete med energieffektivisering på Leosol Energi AB. Han kommer från Boliden Mineral.
Elin Öman har anställts som projektledare hos Eon Energilösningar AB, Stockholm. Hon kommer från studier.
Johan Nyhlén har anställts som försäljningsingenjör hos Nicotra Gebhardt AB, region Väst. Han kommer från ebmpapst.
Lennart Lifvenhjelm har anställts som teknikansvarig på Jernhusen AB, Stockholm. Han kommer från Vasakronan.
Patrik Vinsa har utnämnts till vice vd med operativt ansvar för hela serviceverksamheten på samtliga nio orter där Indoor är verksamt med lokalkontor.
Patrik Armborsth har utsetts till avdelningschef hos Indoor Energy Services Sweden AB i Stockholm. Han kommer från Exhausto.
Niclas Mantinieks har utsetts till vd för Sandbäckens Brandskydd AB, Stockholm. Han kommer från Presto.
Per-Eric Hjelmer har anställts på Aquademica AB:s inomhusmiljögrupp i Stockholm. Han kommer från Tyréns.
Erik Svensson har utsetts till platsansvarig hos VVS Tjänst Sverige AB i Kalmar. Han kommer WSP.
Niclas Lööf har tillträtt som nyckelkundsansvarig med placering i Göteborg. Han kommer från Carrier.
Mushtak Alshamary har anställts som nyckelkundsansvarig med placering i Göteborg. Han kommer från Caverion.
Per Sandsjö har anställts som nyckelkundsansvarig med placering i Lidköping. Han kommer från Roth Sverige.
Richard Schöniger har tillträtt som nyckelkundsansvarig på Panasonic Heating and Cooling med placering i Jönköping. Han kommer från Dahl Sverige.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Energi & Miljö Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att Energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.