IVA-förslag om hur energianvändningen halveras i byggnader

IVA har kommit med förslag på hur energianvändningen kan halveras i byggnader fram till år 2050.

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) har lanserat projektet Ett energieffektivt samhälle och rapporten ”Energieffektivisering av Sveriges bebyggelse – hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050”. Bland annat föreslår projektet att Sverige bör anpassa kraven för gamla byggnader så att dessa också kan bli energieffektiva, samt att energieffektiviseringsåtgärder ska kunna utgöra grund för hyreshöjningar.

Energin som används i Sveriges byggnader motsvarar nästan 40 procent av den totala energianvändningen i landet. Den kostar dessutom användarna hela 150-200 miljarder kronor per år.

– De flesta av dagens byggnader kommer sannolikt att användas även om 100 år, så det långsiktiga behovet av ökad resurshushållning är mycket viktigt, säger IVAs vd Björn O. Nilsson.

IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle ska bidra till att föreslå sätt att minska hindren och hitta former för att öka incitamenten för att genomföra kostnadseffektiv energieffektivisering i olika sektorer i samhället. Visionen är en 50 procent mer effektiv energianvändning år 2050. Nu kommer den första delrapporten från projektets arbetsgrupp ”Energieffektivisering i bebyggelsen”.

Vad krävs då för att minska den specifika energianvändningen med 50 procent fram till år 2050? För att det ska bli möjligt krävs en koppling mellan detta långsiktiga mål och de regler och styrmedel som i praktiskt arbete påverkar ägarnas agerande.

Därför anser IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle att det behövs:
• Skärpta byggregler vid ombyggnad och nybyggnad, med krav på energieffektiviseringsåtgärder
• Anpassning av bevarandekraven och undersök målkonflikter mellan arkitektoniska krav och energieffektiviseringskrav
• Skärpta energideklarationer
• Omvärderad hyresreglering, så även energieffektiviserande åtgärder kan utgöra grund för hyreshöjningar
• Utredning av en kreditriskförsäkring för energieffektivisering, så även fastighetsägare med svag ekonomi kan investera i behövliga åtgärder
• Kunskaps- och erfarenhetsspridning genom demonstrationsprojekt
• Nationellt kompetenslyft inom energieffektivt byggande
• Inrättande av ett renoveringscentrum
• Forsknings- och utvecklingsprogram inom energieffektivisering av bebyggelsen
För att åstadkomma dessa stora förändringar anser IVA att arbetet behöver börja omedelbart och att regeringen håller en hög ambitionsnivå:
– Bland annat anser vi att regeringen bör visa sin ambition genom att skyndsamt återinföra det tydliga miljömålet om 50 procents ökad energieffektivisering i Sveriges byggnader till 2050, säger Per Westlund, arbetsgruppsordförande i IVA-projektet.

Länk till rapporten i sin helhet: http://iva.se/Publikationer/Ett-energieffektivt-samhalle/

Källa: IVA

Publicerad 14 december 2012

På nytt jobb

Fredrik Aspe partner på Ebab, har axlat rollen som  vd för Ebab i Stockholm.
Pär Snickar har utsetts till nyckelkundsansvarig för Ouman AB, Göteborg. Han kommer från Regin.
Peter Nöjd har anställts som teknisk säljare på Voltair AB:s Stockholmskontor. Han kommer från Bevent Rasch.
Christian Björkman har utnämnts till försäljningschef för Hansgrohe AB. Han var tidigare projektledare på företaget.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.