Innegivare kan ge värmeeffektivisering

Är innegivare en bättre lösning än utegivare för styrning av inomhustemperatur? Det hävdar Leif Kumlin, som arbetar med energifrågor på Anticimex.
Med placering av givaren inomhus – istället för som brukligt utomhus – krävs mindre energi för husets uppvärmning och inomhustemperaturen blir jämnare. De slutsatserna drar Leif Kumlin, som jobbar med energisupport på Anticimex. Hans erfarenheter pekar på att värmebehovet kan minskas med 15 procent.
Inomhusgivare för styrning av vattenburen värme, främst fjärrvärme, har funnits för större byggnader sedan 90-talet. Bland annat finns en variant utvecklad av Lars Blekastad, Energikontroll i Sverige. Men någon större spridning har inte innegivartekniken fått, den finns bara i några procent av större fastigheter. Det är utomhusgivare som dominerar.
Däremot på villamarknaden har inomhusgivare, ofta i kombination med utegivare, blivit betydligt vanligare.
Men ändå finns de som tror på inomhusgivare i större byggnader, då de ser tydliga vinster. Leif Kumlin har sedan 90-talets mitt intresserat sig för denna teknik.
Intresset väcktes då Leif Kumlin inte kunde förstå varför utegivare – ofta placerade på norrväggen – skulle styra inomhustemperaturen. Han intervjuade boende i flerfamiljshus med utegivare och kunde se flera nackdelar. Det kunde vara kyligt i vissa lägenheter – främst gavellägenheter mot norr. Medan andra dagar blev det för varmt inomhus, och övervärmen fick släppas ut genom vädringsfönster.
Leif Kumlin observerade flera svagheter med utegivare för värmestyrningen, bland annat kraftiga variationer i inomhustemperaturen.
– Systemet slösar med energin eftersom det inte tar hand om gratisvärmen. Som när det är sol mot huset och människorna kommer hem och värmer upp huset med hushållsmaskiner. Det känner inte utegivaren av, utan inomhustemperaturen kan stiga flera grader, säger Leif Kumlin.
Han gjorde mätningar på hus med utomhusgivare, och konstaterade att speciellt under vårvintern när solen låg på kunde temperaturen skilja 13 till 20 grader C mellan syd- och nordsidan, där givaren satt. Inomhustemperaturen varierade 1,5 till 3 grader, beroende på om de boende var hemma eller inte.
Ett annat scenario där han fann avigsidor med utegivaren var vid snabba temperaturfall utomhus. Då höjs framledningstemperaturen snabbt, men husets inneboende värmetröghet gör att det tar lång tid innan kylan når in. Också här blir det övervärme.
Ofta har radiatorer termostat för kompensera när givarna inte klarar att reglera inomhustemperaturen, men Leif Kumlins mätningar pekade på att de ofta inte fyllde sin uppgift. De var inte tillräckligt exakta för att hantera bristerna med utomhusgivare.
Leif Kumlin har följt flera försök där utomhusgivare bytts till inomhusdito. En studie gjordes på 90-talet i Karlstad i tre byggnader där givarna placerades i frånluftskanalen. Resultaten blev minskad energianvändning med 8,6 procent, 15,1 procent respektive 18,2 procent.
Han uppger att byte till innegivare i de flesta fall kan ge besparingar på 15 procent, ibland upp mot 25 procent. Ibland kan dock siffrorna vara något osäkra eftersom värmesystemet samtidigt har balanserats.
För närvarande är han inblandad i ett försök i Falköping med tre fastigheter med 64 lägenheter, som värms med direktverkande el. Istället för givare på varje radiator blir det en central givare per lägenhet. Resultatet väntas till hösten.
Leif Kumlin tycker att de genomförda försöken med inomhusgivare talar för tekniken.
– Innegivaren tar tillvara det mesta av gratisenergin, och ger en jämnare inomhustemperatur eftersom den reagerar på temperaturförändringarna inomhus, säger han.
Anders Trüschel, projektledare vid Energy Management vid stiftelsen Chalmers Industriteknik, ser fördelar med att innegivaren kan nyttiggöra internvärmen. Han ser också nackdelar med utegivare, som att de styr utan att få återkoppling på inomhustemperaturen. Men han tror ändå mer på en kombination, där utegivaren sköter grundregleringen och innegivaren finregleringen.
Främsta utmaningen med innegivare är placeringen, konstaterar Anders Trüschel:
– Det räcker inte med givare i bara en lägenhet, den kan vara för kall eller varm i förhållande till andra. Att sätta den i frånluftsventilationen kan vara ett bra sätt att mäta medeltemperaturen, men det kan ändå vara en del skillnader mellan olika delar av huset.
Leif Kumlin bekräftar att utmaningen är placeringen av givarna. De bör sitta i lägenheter som valts ut så att de mäter en representativ temperatur. Hans erfarenheter visar bland annat att ett flerfamiljshus kräver minst fyra innegivare, och att en alltid ska sitta i en gavellägenhet högst upp i huset i nordlig riktning, för att kompensera vid kall nordanvind. Innegivare ska inte sitta i enrummare eftersom de ofta är varmare.

Björn Åslund,
Energi & Miljö 3/10

Publicerad 18 mars 2010

På nytt jobb

Klas Tauberman har anställts som elkonsult. Han kommer från ELK Göteborg.
Alexander Bäck har anställts som vvs-konsult hos Bengt Dahlgren Göteborg AB. Han kommer från Newton.
Marie Fossum Strannegård har utsetts till ny vd för IVL Svenska Miljöinstitutet.
Gunnar Linder har utsetts till ny chef för WSP Systems, installationskonsultdelen.
Per Johansson har utsetts till vd för Climat80 Entreprenad AB, Malmö. Han kommer från Nordomatic.
Kent Edvardsson har anställts som säljansvarig i Stockholmsdistriktet hos Watt Heating AB med ansvar för Stockholm, Sundsvall, Örebro, Linköping. Han kommer från Bravida.
Andreas Behm Fredin har utsetts till chef för division Konstruktion & installation hos Tyréns AB, Stockholm.
Jakob Jamot har utsetts till teknisk chef hos Free Energygruppen, med placering i Göteborg. Han kommer från Azelio
Tobias Eriksson har utnämnts till ansvarig för affffärsområde Öst hos Instalco. Han efterträder Peter Westman som övergår till en konsultroll inom Instalco.
Magnus Petersson har utsetts till försäljnings- och marknadschef hos Beulco Armaturs AB, Helsingborg. Han kommer från annan bransch. Peter Lönnbrink har anställts som konstruktör
Simon Nilsson har anställts som ingenjör för arbete med energieffektivisering på Leosol Energi AB. Han kommer från Boliden Mineral.
Elin Öman har anställts som projektledare hos Eon Energilösningar AB, Stockholm. Hon kommer från studier.
Johan Nyhlén har anställts som försäljningsingenjör hos Nicotra Gebhardt AB, region Väst. Han kommer från ebmpapst.
Lennart Lifvenhjelm har anställts som teknikansvarig på Jernhusen AB, Stockholm. Han kommer från Vasakronan.
Patrik Vinsa har utnämnts till vice vd med operativt ansvar för hela serviceverksamheten på samtliga nio orter där Indoor är verksamt med lokalkontor.
Patrik Armborsth har utsetts till avdelningschef hos Indoor Energy Services Sweden AB i Stockholm. Han kommer från Exhausto.
Niclas Mantinieks har utsetts till vd för Sandbäckens Brandskydd AB, Stockholm. Han kommer från Presto.
Per-Eric Hjelmer har anställts på Aquademica AB:s inomhusmiljögrupp i Stockholm. Han kommer från Tyréns.
Erik Svensson har utsetts till platsansvarig hos VVS Tjänst Sverige AB i Kalmar. Han kommer WSP.
Niclas Lööf har tillträtt som nyckelkundsansvarig med placering i Göteborg. Han kommer från Carrier.
Mushtak Alshamary har anställts som nyckelkundsansvarig med placering i Göteborg. Han kommer från Caverion.
Per Sandsjö har anställts som nyckelkundsansvarig med placering i Lidköping. Han kommer från Roth Sverige.
Richard Schöniger har tillträtt som nyckelkundsansvarig på Panasonic Heating and Cooling med placering i Jönköping. Han kommer från Dahl Sverige.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Energi & Miljö Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att Energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.