Inga gratisstandarder – men kanske billigare

Det blev inget förslag om gratis byggstandarder, men väl om att göra standarder tillgängliga i fler format och kanske med reducerad kostnad för vissa grupper.

”Standarderna ska göras tillgängliga till så låg kostnad som möjligt”. De sa bostadsminister Stefan Attefall till Energi & Miljö i slutet av 2012. Nu kommer Boverkets utredning om standarder: ”Tillgängliga eurokoder och andra standarder inom byggsektorn”. Verket fick uppdrag att utreda standardfrågan i 2013 års regleringsbrev.

Det staten betalar SIS för att översätta och göra gratis tillgängliga är de så kallade Eurokoderna, som är konstruktionsstandarder. Övriga standarder som hänvisas till i BBR – exempelvis avseende vvs-konstruktioner – kostar pengar.

I utredningen har Boverket låtit göra enkäter med ett 50-tal mindre företag inom byggsektorn, liksom 15 branschorganisationer.

I utredningen konstaterar man att tillgängliga standarder inte enbart är detsamma som gratis standarder, utan också kan omfatta att standarder görs tillgängliga i andra format, att kostnaden är reducerad för vissa grupper, samt att informera om standarder.

För att öka mindre företags deltagande bör SIS erbjuda ett flexibelt deltagande i standardkommittéer, och erbjuda vissa grupper standarder till lägre pris. Stöd bör ges för att öka mindre företags förståelse för standardiseringen och standarder. Vidare ska standardiseringsprocessen beskrivas på ett enkelt sätt på Boverkets hemsida. Större fokus ska också läggas på att utforma kostnadsfria sammanfattningar av standarderna.

Under den revidering av BBR som pågår ska omfattningen av standarder ses över och i viken mån de ska tillhöra regelverkets föreskrivande eller rådgivande delar.

 

Mark Kretz, Energi & Miljö nr 3 2014 sidan 12

 

FAKTA: Flest standarder i kapitel fem
Kapitel 3: 14
Kapitel 5: 58
Kapitel 6: 22
Kapitel 7 (BBR 19): 9
Kapitel 8: 21
Kapitel 9: 7

Källa: Boverket

De flesta standarderna i BBR återfinns inom brandavsnittet, kapitel 5, följt av avsnittet om hygien, hälsa och miljö.

 

 

Publicerad 15 april 2014

På nytt jobb

Anna Cornander har utsetts till produktchef för hållbar fjärrvärme hos Eon, Malmö. Hon kommer från Rise.
Ann Wingård har utsetts till försäljningschef på Indoor Energy, Solna. Hon kommer från Coromatic.
Christopher Peralta har anställts som energicontroller hos Enstar AB, Stockholm. Han kommer från annan bransch. Abiel Tesfamhret har anställts som energikontroller. Han kommer från Knivsta kommunfastigheter och bostäder.
Daniel Serell har utnämnts till vd för Sandbäckens rör i Kalmar AB där han tidigare var projektledare.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.