IMD | 24 maj 2015

IMD-resultat underkänns av EU

Mätningar av värme hos boende i Tumba ska bidra med kunskap om IMD i ett EU-projekt. Men EU godkänner inte resultaten.

Botkyrkabyggen i Tumba deltar i ett EU-projekt för utvärdering av individuell mätning av värme, vatten och el (IMD). Men när bolaget rapporterar resultaten blir EU:s representanter inte nöjda.

Vi stoppar in samma data i olika analysmetoder, men resultatet – skillnaden i energianvändning mellan två grupper – kan bli allt från besparingar till överkonsumtion

– Vi stoppar in samma data i olika analysmetoder, men resultatet – skillnaden i energianvändning mellan två grupper – kan bli allt från besparingar till överkonsumtion, säger Christian Hollmann, projektledare hos Botkyrkabyggen i Tumba.

Mätningarna inom ramen för EU-projektet Showe-It görs hos en pilotgrupp och en kontrollgrupp. Pilotgruppen får information om hur de kan påverka sin energianvändning, medan kontrollgruppen inte får någon information alls.

Målet är att jämföra gruppernas energianvändning och på så vis se hur mycket IMD påverkar. Enligt Botkyrkabyggens egen analysmetod blir energiåtgången i pilotgruppen tre till fyra procent lägre än i kontrollgruppen. Analysmetoden räknar ut energianvändning per kvadratmeter och justerar för läget i huset, väder med mera.

EU vill dock att deltagarna i Showe-It ska använda analysmetoder som redan används i andra EU-projekt, exempelvis Kirigin-metoden, så att svaren blir jämförbara. Det har lett till flera tidskrävande datakörningar med kraftigt varierande resultat.

Analysstrulet gör att rapporteringen från projektet drar ut på tiden, och EU-kommissionen kräver nya verifieringar gång på gång. Alternativt att Botkyrkabyggen lämnar in den rapport som visar stor procentuell skillnad mellan grupperna. Men det skulle bli missvisande, menar Christian Hollmann.

– Vi kan inte skriva så fel, utan kommer bara att rapportera korrekta fakta, säger han.

Hittills kan ingen svara på varför resultaten blir så olika med olika metoder, inte ens de forskare i Spanien och Frankrike som bearbetar datan. Christian Hollmann funderar på om dataalgoritmerna blir förvirrade när mätdata ges för var tredje minut, i stället för mer vanliga var fjärde timme.

– Forskarna undersöker nu om det blir annorlunda när man ger dygnsvärden, men hittills har vi inte fått något nytt resultat.

Marie Granmar, Energi & Miljö nr 5-6 2015 sidan 9

Fakta

FAKTA: Mättekniken

Mättekniken för IMD värme som Botkyrkabyggen använder kallas HCA, Heat Cost Allocator, och innebär att mätare svetsas på radiatorerna. Tekniken kräver bland annat att samtliga HCA:er som installerats fungerar felfritt.

– Frånfälle av data från en HCA bidrar direkt till att övriga HCA:er presenterar överkonsumtion. Det blir ingen bra tillförlitlighet, säger Christian Hollmann på Botkyrkabyggen.

Publicerad 24 maj 2015

På nytt jobb

Pål Warolin har utsetts till ny vd på Uniwater AB, Göteborg. Han kommer från annan bransch.
 Peter Nyberg har anställts som energistrateg på Specialfastigheter Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Aktea.
Leo Olsson har anställts som energingenjör hos Aktea AB, Stockholm. Han kommer från TUC. Jules Hanley har anställts som energiingenjör i Malmö. Hon kommer från Lunds tekniska högskola. Riccardo Maggioni har anställts som energispecialist i Göteborg. Han kommer från KYH.
Jonas Brandstedt har anställts som projektledare på Ventpartner i Västmanland AB, Västerås.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.