Hoforshus sparar miljonbelopp på minskad energianvändning

Schneider Electric har inlett ett samarbete med fastighetsbolaget Hoforshus om att Hoforshus över 100 000 kvadratmeter bostads- och lokalyta. Därigenom ska energikostnaderna kunna sänkas med minst fyra miljoner kronor årligen.

 

Som ett led i projektet ersätts all oljeuppvärmning med bergvärme – nyligen kunde den sista oljepannan skrotas.

– Nu får vi kontroll över klimatsystemen och energianvändningen. Därmed kan förvaltningen ske mer effektivt och vi kan fokusera mer på underhåll av fastigheterna. För våra hyresgäster och brukare innebär det dessutom jämnare inomhustemperaturer och ett bättre inomhusklimat, säger Marcus Wallin, fastighetschef för Hoforshus AB, ett allmännyttigt bostadsbolag som ägs av Hofors kommun.

Hoforshus äger och förvaltar 1 270 bostäder samt alla kommunens övriga fastigheter och lokaler – sammanlagt 188 000 kvadratmeter lokal- och bostadsyta. Energieffektiviserande åtgärder kommer att genomföras i merparten av beståndet. De kommersiella lokalerna är redan avklarade och nu pågår arbetet med bostäderna. Allt ska vara slutfört under året.

Energiåtgärderna som Schneider Electric genomför handlar bland annat om att införa nya system för att styra och reglera värme, ventilation och belysning, effektivisering av fjärrvärmecentraler och konvertering från olja- och eluppvärmning till fjärrvärme och värmepumpar.

Målet är att sänka energiåtgången med 15 procent för värme och 10 procent för el till ett värde om fyra miljoner kronor per år. Sänkningen motsvarar uppvärmningen av över 200 villor årligen. Härtill kommer ytterligare besparingar för drift och underhåll genom automatiserad och centraliserad övervakning. Avtalet med Schneider Electric har en inbyggd resultatgaranti som innebär att Hoforshus ersätts om målen inte skulle uppnås. Den totala investeringen för Hoforshus uppgår till 41 miljoner kronor.

– Det här är den största energiinvesteringen vi gjort, men den är absolut nödvändig och besparingarna gör att vår ekonomi i praktiken stärks samtidigt som vi gör en insats för miljön, säger Marcus Wallin.

Hans Viken på Schneider Electric konstaterar att det finns en stor energisparpotential i fastighetssektorn.

– Med stigande energipriser hamnar många fastighetsbolag i en rävsax, där en allt större del av budgeten går till kostnader för el och värme och en allt mindre del till underhåll. Genom energieffektivisering hjälper vi fastighetsägare att få kontroll på kostnaderna igen.

Källa: Schneider Electric Building Business

Publicerad 30 april 2010

På nytt jobb

Anna Cornander har utsetts till produktchef för hållbar fjärrvärme hos Eon, Malmö. Hon kommer från Rise.
Ann Wingård har utsetts till försäljningschef på Indoor Energy, Solna. Hon kommer från Coromatic.
Christopher Peralta har anställts som energicontroller hos Enstar AB, Stockholm. Han kommer från annan bransch. Abiel Tesfamhret har anställts som energikontroller. Han kommer från Knivsta kommunfastigheter och bostäder.
Daniel Serell har utnämnts till vd för Sandbäckens rör i Kalmar AB där han tidigare var projektledare.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.