Svalka | 10 maj

Här får de äldre svalka

Fastighetsägaren Heba har kartlagt hur klimatförändringarna med högre temperaturer, värmeböljor och skyfall påverkar fastigheterna, hyresgästerna och miljön. En av anpassningarna som bolaget nu gör är att installera kylanläggningar i äldreboendena.

Här får de äldre svalka
Heba har bestämt sig för att installera kylanläggningar på alla sina äldreboenden under året. Foto: Heba

– Till sommaren 2023 kommer alla våra äldreboenden ha möjlighet till kyla, för att äldre personer som bor hos oss på Heba ska kunna må bra. Beslutet att alla våra äldreboenden ska ha kylanläggning fattade vi i fjol. Med kylanläggningar kan vi hålla nere temperaturen på en rimlig nivå under sommaren, säger Patrik Emanuelsson, Heba Fastighets AB.

– Den ökade energianvändning som en kylanläggning medför är försumbar och investeringen är helt relevant satt i relation till de boendes hälsa. För våra äldre kan längre perioder i värme vara rent av livshotande, tillägger han.

Hebas nio äldreboenden är nyproducerade med höga hållbarhetskrav för att minska klimatpåverkan med höga energikrav för att nå så låg energianvändning som möjligt. I flera fall är fastigheterna byggda med trästomme för att minska användningen av cementbaserade byggvaror som belastar klimatet i byggskedet, dessutom med generösa fönsterpartier för dagsljus. Utmaningar som följer de hållbara lösningarna är att hålla behaglig temperatur under de varmaste perioderna på sommaren.

– Kompletteringar vi gjort med solfilm på fönster, utanpåliggande solavskärmning och löpande instruktioner hur hyresgäster eller verksamhet ska agera för att stänga ute värmen har inte gett tillräcklig effekt. Parallellt med den insikten har vi tagit till oss resultatet från vår omfattande klimatriskanalys – hur vi på Heba bör anpassa våra fastigheter för att möta de nya förutsättningarna. Installation av kylanläggningar är ett självklart val, säger Patrik Emanuelsson.

 

 

 

Källa: Heba

Publicerad 10 maj 2023

På nytt jobb

Jakob de Ron har anställts som energikonsult på FVB Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Property Partner.
Sebastian Franzke har anställts som teknisk säljare på projektservice hos Jeven AB, Gävle. Han kommer från Gävle kommun.
Rhode Östling har utsetts till gruppledare för vvs i Skåne hos Norconsult AB, Malmö. Hon kommer från WSP.
Christian Sjöström har anställts som drift-/servicetekniker hos Swegon Sverige i Malmö. Han kommer från Coor.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.