FRÅGA BYGGTJÄNST | 7 mar 2023

FRÅGA BYGGTJÄNST: Krav på uteluftsflöde för restaurangs servering?

FRÅGA: Finns det krav på uteluftsflöde för serveringsdelen i en restaurang? Frågan refererar till AFS 2020:1, att krav bara gäller där arbetspersonal vistas längre tid i lokalen än kortvarigt.

FRÅGA BYGGTJÄNST: Krav på uteluftsflöde för restaurangs servering?
Mats Östlund är konsult på Svensk byggtjänst, Omvärldsbevakning. Han är expert inom energi och vvs.

SVAR: Frågeställaren menar att arbetspersonal vistas kortvarigt i lokalen och att kraven därmed inte gäller. Jag inleder med att återge kraven enligt den föreskrift frågeställaren refererar till, AFS 2020:1 Arbetsplatsens utformning.

En serveringsdel/-utrymme/-lokal, betraktas som en arbetsplats i Arbetsmiljölagen. Definitionen på arbetsplats är en plats för arbete, inklusive förbindelseleder och personalutrymmen, till vilken en arbetstagare har tillträde under sitt arbete.

Arbetsplatser kan finnas både inomhus och utomhus och vara både stadigvarande och tillfälliga. Normalt betraktas rummet som en stadigvarande arbetsplats, vilket torde gälla frågans serveringslokal.

Fakta

Mats Östlund

  • konsult på Svensk byggtjänst, Omvärldsbevakning.
  • expert inom energi och vvs.
  • Mejla till mats.ostlund@byggtjanst.se eller ring 070-661 48 35.

Nu gällande föreskrift AFS 2020:1 Arbetsplatsen utformning ställer krav på luftkvalitet, det fysiska ventilationssystemet samt storlek på uteluft- och tilluftflöden för rummet i föreskriftens del Klimat och installationer.

Som luftkvalitetskrav anges att under den tid som arbete pågår ska arbetsplatser inomhus ha en tillfredsställande luftkvalitet i vistelsezonen. Definition på begreppet vistelsezon finns i femte paragrafen i föreskriften.

Luften ska, så långt som möjligt, vara fri från föroreningar som kan vara skadliga för hälsan eller ge besvärande lukt. I en restaurangverksamhet kan främst lufttemperatur och koldioxidalstring vara dimensionerande parametrar, kanske även matos.

Fakta

Kom ihåg

  • En serveringsdel/-utrymme/-lokal betraktas som en arbetsplats i Arbetsmiljölagen
  • Arbetsplatser inomhus ha en tillfredsställande luftkvalitet i vistelsezonen
  • Luften ska vara fri från föroreningar som kan vara skadliga för hälsan eller ge besvärande lukt

Rummet ska ha ett ventilationssystem som bidrar till att skapa ett bra inomhusklimat och det ska på ett effektivt sätt tillföra tillräcklig mängd uteluft och bortföra de luftföroreningar som inte tas om hand på annat sätt. Luftföringen ska ordnas så att föroreningar inte sprids mellan olika lokaler. Till kravet anges en mängd allmänna råd och att beakta är exempelvis att luftutbyteseffektiviteten bör vara minst 40 procent.

Under den tid som arbete pågår anger föreskriften att normalt ska rummet kunna förses med minst sju liter uteluft per sekund och person.

Som jag ser det så blir det dimensionerande luftflödet utifrån kraven i AFS 2020:1 och inte enligt BBR.

Att observera här är att 7 l/s och person representerar aktivitetsgraden stillasittande. Till det kommer tillägget minst 0,35 liter per sekund och kvadratmeter golvyta givet att byggnadsmaterial och inredning är valda för att minimera emissionsavgivning. Är detta inte fallet kan luftflödet 0,35 behöva ökas.

Boverkets byggregler: Är verksamheten i en ny byggnad gäller BBR som utgångspunkt där funktionskravet är att ventilationssystem ska utformas så att erforderligt uteluftsflöde kan tillföras byggnaden.

Som jag ser det så blir det dimensionerande luftflödet utifrån kraven i AFS 2020:1 och inte enligt BBR. Jag skulle rekommendera minst 9 l/s person på gästvolymen med tillägg för serveringspersonal med drygt 12 l/s person.

Kraven i AFS 2020:1 återfinns främst i paragraferna 110, 111 och 112.

Text: Mats Östlund

Publicerad 7 mars 2023

På nytt jobb

Lars Pellmark har utsetts till specialist teknisk förvaltning hos Jernhusen AB, Stockholm. Han kommer från Skandia fas­tigheter.
Bengt Bäckström har anställts som teknisk säljare på Hallströms verkstäder AB, Nälden. Han kommer från Fläktgroup.
 Sofie Bjurling har utnämnts till produktchef för varumärket Pneumatex hos IMI Hydronic Engineering AB. Hon var tidigare kundvårdsspecialist på företaget. Lena Särehag Bellwood har utsetts till produktchef för varumärkena TA och Heimeier. Hon kommer närmast från Protek där hon var projektledare.
 Deniz Kalkan har anställts som sprinklerkonstruktör hos Intec. Han har tidigare arbetat som vvs-konstruktör på Technoresolut och Sweco.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.