Fortsatt hopp för nordiskt energimått

Debatten kring frågan om hur energieffektivitet för ventilation och luftkonditionering ska mätas i Europa är fortsatt het. Under hösten avgörs om SFP blir norm.

– Vi är väldigt nöjda med att SFP-förslaget har tagits upp i förstudien som ett gott alternativ, säger Erik Österlund, teknik- och miljöchef hos Svensk Ventilation.
I mitten av juni publicerades slutrapporten från förstudien till Ekodesigndirektivet om ventilation och luftkonditionering, Lot 6. Arbetet har pågått i flera år. Att förslaget om att använda det nordiska energimåttet SFP, Specific Fan Power, nu finns med i genomarbetad form i slutrapporten är ingen självklarhet. Det beror till stor del på aktiv lobbyverksamhet från den nordiska marknaden.
– Fördelen med SFP är att det är ett rent energimått som direkt anger hur mycket energi som krävs för att flytta luften. Nackdelen är att man måste göra antaganden kring tryckfallet i ventilationssystemet, säger Erik Österlund.
SFP har hård konkurrens av andra mätmetoder som är tänkta att ligga till grund för märkning av produkter. Till exempel vill många företrädare för tysk industri hellre att energieffektiviteten ska mätas i toppverkningsgrad i fläkten. Ett annat alternativ är att mäta maximal fronthastighet, för att kontrollera att luften inte rör sig för fort genom aggregatet. Kritik som riktats mot SFP handlar bland annat om att måttet anger energianvändningen i hela ventilationssystemet, och inte i aggregatet. Ekodesigndirektivet ska reglera enskilda produkter.

EU-beslut i oktober
Diskussionen kring vilken mätmetod som bör användas har stundtals varit hetsig. Det lär den också bli den 23 oktober när EU-kommissionen ska besluta i frågan. Fram till dess har Energimyndigheten på sitt bord att förbereda sin presentation av det svenska förslaget. En annan diskussion under arbetet med förstudien har varit om även filter och kanalsystem ska finnas med. Frågan finns inte med i slutrapporten, men är inte ute ur bilden för det.
– Det är troligt att EU-kommissionen vill ta med detta, säger Erik Österlund.
EU-kommissionens beslut i oktober kommer att ligga till grund för en förordning, som väntas bli klar tidigast ett halvår efter beslutet.

Marie Granmar, Energi & Miljö nr 9/12 sidan 10

  • Strålande framtid
    Aggregattillverkare och deras underleverantörer spås en mycket ljus framtid, enligt EU:s förstudie om ventilationsbranschen. Intäkter och sysselsättning kan komma att mer än fördubblas fram till år 2025.
    – Det är en väldigt stark tillväxtprognos och det känns jättebra! Kul också att det pekas ut från ett oberoende håll, säger Erik Österlund, Svensk Ventilation.
    Prognosen har gjorts under arbetet med förstudien till Ekodesigndirektivet om ventilation och luftkonditionering, Lot 6. Orsaken till den strålande framtidsprognosen är att inköpskostnaderna för ventilationsaggregaten kommer att öka, enligt analytikerna. Nya, mer energisnåla, aggregat blir större och får fler funktioner, som värmeåtervinning. Därför blir de troligen också dyrare. Det betyder dock inte att köparna får fördubblade kostnader. Detta eftersom kostnaden för aggregaten endast utgör en liten del (fem till tio procent) av den totala systemkostnaden.

    Marie Granmar, Energi & Miljö nr 9/12 sidan 10

Publicerad 19 september 2012

På nytt jobb

Lars Pellmark har utsetts till specialist teknisk förvaltning hos Jernhusen AB, Stockholm. Han kommer från Skandia fas­tigheter.
Bengt Bäckström har anställts som teknisk säljare på Hallströms verkstäder AB, Nälden. Han kommer från Fläktgroup.
 Sofie Bjurling har utnämnts till produktchef för varumärket Pneumatex hos IMI Hydronic Engineering AB. Hon var tidigare kundvårdsspecialist på företaget. Lena Särehag Bellwood har utsetts till produktchef för varumärkena TA och Heimeier. Hon kommer närmast från Protek där hon var projektledare.
 Deniz Kalkan har anställts som sprinklerkonstruktör hos Intec. Han har tidigare arbetat som vvs-konstruktör på Technoresolut och Sweco.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.