FORSKNING | 28 nov 2018

FORSKNING: Nya rön vad som sker i ett borrhålslager

FORSKNING: Nya rön vad som sker i ett borrhålslager
Foto: Monika Ignatowicz

Patricia Monzó, Sweco, har tagit fram flera verktyg, bland annat ett som underlättar dimensioneringen av borrhålslager där hålen placeras parallellt.

Patricia är nybliven doktor och försvarade sin avhandling vid KTH i våras. Under sina doktorandstudier forskade hon i Kanada, inom ramen för ett internationellt samarbete. Nu jobbar hon inom geoenergigruppen hos Sweco i Stockholm.

Vilka problem jobbade du med i avhandlingen?
– När man har modellerat värmeöverföringsprocessen i berggrunden i ett borrhålslager, för att få fram g-funktioner (responsfaktorer som är dimensionslösa), fanns det aspekter som inte var så väl undersökta. En sådan är temperaturresponsen längs borrhålsväggen – en annan är effekten av det termiska motståndet i borrhålet. Det var dessa aspekter jag började studera. – Mina undersökningar triggades av frågan i vilken utsträckning man kan minska utrymmet mellan hålen, under förutsättning att den årliga lasten i berget är i termisk jämvikt.
– Jag har också studerat övervakningen av borrhålslager. Den konventionella metoden är att övervaka ingående och utgående temperaturer samt volymflödet i borrhålskretsen. Men då missar man den termiska karakteriseringen längs borrhålen och i utrymmet mellan dem. Det var det som gjorde att jag började intressera mig för den delen.

Vad får du för resultat med hjälp av din modell?
– Den tar hänsyn till förhållandena i berggrunden och värmeöverföringsprocessen i borrhålsväggen och det termiska motståndet. Resultaten ligger närmare verkligheten, än tidigare modeller, och kan användas som referens för andra beräkningar.

Du har också gått vidare och utvecklat ett dimensioneringsverktyg. Kan du berätta mer?
– Mitt verktyg, baserat på Ashraemetoden, är mer flexibelt än de som funnits tidigare. Man kan avgöra hur tätt man kan placera hålen, när det råder termisk jämvikt i berget.

Hur kan fastighetsägare dra nytta av mätresultaten från övervakningen?
– Långsiktig övervakning ger bättre förståelse för den aktuella responsen i interaktionen mellan berggrund och borrhål. Därmed blir det också möjligt att optimera anläggningen och få en hög prestanda.

Hur genomförde du dina studier?
– Doktorsavhandlingen gjordes inom geoenergigruppen vid Institutionen för Energiteknik vid KTH. Testriggen för övervakning fanns i ett stort borrhålslager, 139 borrhål på 230 meter, vid Akademiska Hus anläggning på Campus Frescati i Stockholm.

Text: Maria Åslund

Publicerad 28 november 2018

På nytt jobb

Magnus Stockhaus har anställts som försäljningsingenjör på Danfoss Climate Solutions i Oskarshamn. Han kommer från Rawplug. Tomas Sandberg har anställts som försäljningsingenjör i Stockholm. Han kommer från annan bransch. Thomas Eriksson har anställts som säljare inom fjärrvärme/fjärrkyla och energioptimering i Stockholm. Han kommer från Grundfos. Alexandra Tilander har anställts som teknisk supportingenjör i Göteborg. Hon kommer från Frico. Ludvig Lundh har anställts som säljare i Stockholm. Han kommer från Elektroskandia.
Sven Carlsson har utsetts till vd för Höganäs energi AB. Han kommer från Hässleholms miljö.
Maria Bard har utnämnts till teamleader i kombination med product manager hos Esbe AB, Reftele. Joi Elebo och Per-Johan Brodén har utnämnts till product managers.
Mari Nilsson har utsetts till vd och koncernchef för Infjärdens värme AB. Hon kommer från Adecco.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.