FOU | 23 apr 2015

Forskning: Litet rör gav stora förluster

Forskning: Litet rör gav stora förluster

Amerikanska institutet för standarder och teknik (Nist) har studerat rörförluster i värmesystem som kombinerar solvärme med en värmepump. Studien visar förluster på nära nio procentenheter under sommaren, när det solvärmda vattnet har som högst temperatur.

På Nists område, som ligger centralt i Gaithersburg, Maryland, i östra USA, finns sedan något år tillbaka en forskningsvilla. I villan bor en virtuell familj med två vuxna och två barn, det vill säga huset är utrustat med tekniska system som styr dusch, spis, med mera, för att imitera en familj. Villan är bland annat försedd med solfångare och luft-/vätskevärmepump för tappvarmvatten, och under fem månader 2014 granskades förlusterna i systemet.

– Villan är på 257 kvadratmeter och har en ackumulatortank för solvärme på 303 liter, och en värmepump med en tank på 189 liter, berättade Tania Ullah, Nist, vid Ashraes vintermöte i Chicago.

HusFotoNISTWEBB

Experimenthuset ser ut som helt vanlig, amerikansk villa. Men skenet bedrar. Här finns både experimentell vvs-teknik och en virtuell familj. Foto: Nist

Huset är byggt för att se om det är möjligt att nå plusenergi, alltså en byggnad som genererar mer energi utslaget över ett år än vad som används. Experimentet har hittills varit framgångsrikt. Huset togs i drift i juni 2013, och ett år senare kunde forskarna summera ett elöverskott som skulle räcka till att köra elbil drygt 200 mil. På solvärmesidan har Tania Ullah och hennes kollegor däremot kunnat konstatera vissa förluster, särskilt sommartid.

– Energiförlusten ökar på sommaren, i takt med temperaturskillnaden mellan inomhustemperaturen och det solvärmda vattnet. I juni kunde det solvärmda vattnet hålla över 50 grader, medan den omgivande temperaturen var drygt 20, sade hon.

Villans varmvattensystem hämtar energi från solfångare på verandataket. Värmen går till en ackumulatortank där det växlas mot inkommande kallvatten. Det inkommande vattnet går sedan till en värmepump som höjer temperaturen ytterligare om det behövs. Värmepumpen används endast till tappvarmvatten, rumsuppvärmningen har ett separat system.

Det är sedan tidigare känt att tvåtankssystem har lägre effektivitet än system med bara en ackumulatortank, och att detta beror framför allt på förluster från rören mellan tankarna. Vattnet kyls ned när det står still, och resultatet är att värmepumpen får höja temperaturen en andra gång på vatten som redan värmts av solen. I juni månad innebar rörförlusterna att andelen solvärmt vatten sjönk från 95 procent till 86.

– I ett tvåtankssystem ska rören ses som en del av lagringsvolymen. Rörförlusterna sommartid är en utmaning när man vill uppnå nollenergihus, även om rören är isolerade, sade Tania Ullah.

Isoleringen av rören lämnar utrymme för förbättring med svenska mått mätt. I forskningsvillan handlar det om 1-tums kopparrör som försetts med 1,3 centimeter tjock isolering. Totalt är det 3,2 meter rör med lagringsvolymen 1,7 liter som står för värmeförlusten.

Ingar Lindholm, Energi & Miljö nr 4 2015 sidan 32-33

På grund av ett feltryck saknas sista delen av texten i den tryckta utgåvan. Energi & Miljö beklagar felet.

 

 

Fakta Ashraes vintermöte

Den amerikanska ingenjörsorganisationen Ashrae (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers) organiserar två större konferenser per år.

Vintermötet 2015, där bland annat denna studie presenterades, hölls i Chicago i januari.

 

Publicerad 23 april 2015

På nytt jobb

Klas Tauberman har anställts som elkonsult. Han kommer från ELK Göteborg.
Alexander Bäck har anställts som vvs-konsult hos Bengt Dahlgren Göteborg AB. Han kommer från Newton.
Marie Fossum Strannegård har utsetts till ny vd för IVL Svenska Miljöinstitutet.
Gunnar Linder har utsetts till ny chef för WSP Systems, installationskonsultdelen.
Per Johansson har utsetts till vd för Climat80 Entreprenad AB, Malmö. Han kommer från Nordomatic.
Kent Edvardsson har anställts som säljansvarig i Stockholmsdistriktet hos Watt Heating AB med ansvar för Stockholm, Sundsvall, Örebro, Linköping. Han kommer från Bravida.
Andreas Behm Fredin har utsetts till chef för division Konstruktion & installation hos Tyréns AB, Stockholm.
Jakob Jamot har utsetts till teknisk chef hos Free Energygruppen, med placering i Göteborg. Han kommer från Azelio
Tobias Eriksson har utnämnts till ansvarig för affffärsområde Öst hos Instalco. Han efterträder Peter Westman som övergår till en konsultroll inom Instalco.
Magnus Petersson har utsetts till försäljnings- och marknadschef hos Beulco Armaturs AB, Helsingborg. Han kommer från annan bransch. Peter Lönnbrink har anställts som konstruktör
Simon Nilsson har anställts som ingenjör för arbete med energieffektivisering på Leosol Energi AB. Han kommer från Boliden Mineral.
Elin Öman har anställts som projektledare hos Eon Energilösningar AB, Stockholm. Hon kommer från studier.
Johan Nyhlén har anställts som försäljningsingenjör hos Nicotra Gebhardt AB, region Väst. Han kommer från ebmpapst.
Lennart Lifvenhjelm har anställts som teknikansvarig på Jernhusen AB, Stockholm. Han kommer från Vasakronan.
Patrik Vinsa har utnämnts till vice vd med operativt ansvar för hela serviceverksamheten på samtliga nio orter där Indoor är verksamt med lokalkontor.
Patrik Armborsth har utsetts till avdelningschef hos Indoor Energy Services Sweden AB i Stockholm. Han kommer från Exhausto.
Niclas Mantinieks har utsetts till vd för Sandbäckens Brandskydd AB, Stockholm. Han kommer från Presto.
Per-Eric Hjelmer har anställts på Aquademica AB:s inomhusmiljögrupp i Stockholm. Han kommer från Tyréns.
Erik Svensson har utsetts till platsansvarig hos VVS Tjänst Sverige AB i Kalmar. Han kommer WSP.
Niclas Lööf har tillträtt som nyckelkundsansvarig med placering i Göteborg. Han kommer från Carrier.
Mushtak Alshamary har anställts som nyckelkundsansvarig med placering i Göteborg. Han kommer från Caverion.
Per Sandsjö har anställts som nyckelkundsansvarig med placering i Lidköping. Han kommer från Roth Sverige.
Richard Schöniger har tillträtt som nyckelkundsansvarig på Panasonic Heating and Cooling med placering i Jönköping. Han kommer från Dahl Sverige.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Energi & Miljö Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att Energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.