Vibration | 2 feb

Forskare ska göra grön el från vibrationer

Genom att omvandla mekaniska vibrationer till elektricitet vill forskare vid Uppsala universitet skapa en innovativ och skalbar lösning för ren och hållbar energi. Projektet har nu fått 2,7 miljoner från forskningsrådet Formas.

Forskare ska göra grön el från vibrationer
Projektet ska medverka till att försöka förbättra levnadsvillkoren i en chilensk stad genom att tillhandahålla ren energi för belysning i skolor och laddningsstationer. Foto: Shutterstock

Projektet är en del av ett större konsortium med forskare även från Chile och Norge. Det övergripande syftet är att utforska potentialen i att utnyttja energi från naturliga och mänskligt orsakade vibrationer genom främst två tekniker: piezoelektriska och elektromagnetiska energiskördare.

Fattigare regioner skulle kunna dra stor nytta av att kunna utnyttja industriella och geologiska vibrationer, till exempel seismisk aktivitet, för sin elproduktion

– Även om energiomvandling från vibrationer till elektricitet är väl utforskat och har tillämpats, särskilt i rika länder, är det fortfarande underutnyttjat i mindre välbärgade länder. Det är främst rikare städer som drar nytta av den här tekniken, där vibrationer från broar, gångvägar och järnvägar tas tillvara för att driva olika slags anläggningar som exempelvis trafikljus. Fattigare regioner skulle kunna dra stor nytta av att kunna utnyttja industriella och geologiska vibrationer, till exempel seismisk aktivitet, för sin elproduktion. Men det saknas grundläggande forskning och utveckling inom just det området, säger Magdalena Kuchler, universitetslektor i naturresurser och hållbar utveckling

Forskargruppen vid Uppsala universitet kommer främst att fokusera på olika vibrationskällor och undersöka genomförbarheten, tillämpningen och det socioekonomiska värdet av dessa elkällor i fattiga samhällen.

– Projektet är planerat att pågå i två år och forskningskonsortiet räknar med att vi kommer att få preliminära resultat redan inom det första året, säger Christian Schiffer, forskare i geofysik.

Rent konkret kommer projektet att medverka till att försöka förbättra levnadsvillkoren i en chilensk stad genom att tillhandahålla ren energi för belysning i skolor och laddningsstationer.

Källa: Uppsala universitet

Publicerad 2 februari 2024

På nytt jobb

Lars Pellmark har utsetts till specialist teknisk förvaltning hos Jernhusen AB, Stockholm. Han kommer från Skandia fas­tigheter.
Bengt Bäckström har anställts som teknisk säljare på Hallströms verkstäder AB, Nälden. Han kommer från Fläktgroup.
 Sofie Bjurling har utnämnts till produktchef för varumärket Pneumatex hos IMI Hydronic Engineering AB. Hon var tidigare kundvårdsspecialist på företaget. Lena Särehag Bellwood har utsetts till produktchef för varumärkena TA och Heimeier. Hon kommer närmast från Protek där hon var projektledare.
 Deniz Kalkan har anställts som sprinklerkonstruktör hos Intec. Han har tidigare arbetat som vvs-konstruktör på Technoresolut och Sweco.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.