Vibration | 2 feb

Forskare ska göra grön el från vibrationer

Genom att omvandla mekaniska vibrationer till elektricitet vill forskare vid Uppsala universitet skapa en innovativ och skalbar lösning för ren och hållbar energi. Projektet har nu fått 2,7 miljoner från forskningsrådet Formas.

Forskare ska göra grön el från vibrationer
Projektet ska medverka till att försöka förbättra levnadsvillkoren i en chilensk stad genom att tillhandahålla ren energi för belysning i skolor och laddningsstationer. Foto: Shutterstock

Projektet är en del av ett större konsortium med forskare även från Chile och Norge. Det övergripande syftet är att utforska potentialen i att utnyttja energi från naturliga och mänskligt orsakade vibrationer genom främst två tekniker: piezoelektriska och elektromagnetiska energiskördare.

Fattigare regioner skulle kunna dra stor nytta av att kunna utnyttja industriella och geologiska vibrationer, till exempel seismisk aktivitet, för sin elproduktion

– Även om energiomvandling från vibrationer till elektricitet är väl utforskat och har tillämpats, särskilt i rika länder, är det fortfarande underutnyttjat i mindre välbärgade länder. Det är främst rikare städer som drar nytta av den här tekniken, där vibrationer från broar, gångvägar och järnvägar tas tillvara för att driva olika slags anläggningar som exempelvis trafikljus. Fattigare regioner skulle kunna dra stor nytta av att kunna utnyttja industriella och geologiska vibrationer, till exempel seismisk aktivitet, för sin elproduktion. Men det saknas grundläggande forskning och utveckling inom just det området, säger Magdalena Kuchler, universitetslektor i naturresurser och hållbar utveckling

Forskargruppen vid Uppsala universitet kommer främst att fokusera på olika vibrationskällor och undersöka genomförbarheten, tillämpningen och det socioekonomiska värdet av dessa elkällor i fattiga samhällen.

– Projektet är planerat att pågå i två år och forskningskonsortiet räknar med att vi kommer att få preliminära resultat redan inom det första året, säger Christian Schiffer, forskare i geofysik.

Rent konkret kommer projektet att medverka till att försöka förbättra levnadsvillkoren i en chilensk stad genom att tillhandahålla ren energi för belysning i skolor och laddningsstationer.

Källa: Uppsala universitet

Publicerad 2 februari 2024

På nytt jobb

Dick Sellberg har anställts som säljare hos Roth Sverige AB, Malmö. Han kommer från STP Konsult.
Christel Ternström har anställts som innesäljare på Ekovent AB, Malmö. Hon kommer från Lindab.
Jenny Stenberg har utsetts till produktchef bygginfo hos Svensk byggtjänst, Stockholm. Hon kommer från Fastighetsmäklarförbundet.
 Kristin Olving har anställts som konsult för att jobba med miljöcertifieringar och taxo­nomi på Energi och miljö hos Bengt Dahlgren Göteborg AB. Hon kommer från annan bransch. Tobias Dahlquist har anställts som biträdande vvs-konsult. Han kommer från Yrgo. Jesper Knutsson har anställts som expert på cirkulära vattensystem och dagvattenhantering. Han kommer från Chalmers. Linnea-Louise Joo har anställts som biträdande konsult. Hon kommer från Chalmers. Pär Holm har anställts som elkonsult. Han kommer från Bravida. Christoffer Alm har anställts som konsult och gruppledare inom energieffektivisering. Han kommer från Chalmers industriteknik. Moa Normark har anställts som biträdande vvs-konsult. Hon kommer från Chalmers. Fredrik Risby har anställts som seniorkonsult som besiktningsman, uppdragsledare, byggledning och kontroll­ansvarig i Borås. Han kommer från Afry.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.