Fokus på energisparande vid tysk renovering

Tyska myndigheter satsar på energismart renovering. Bland annat finns särskilda lågräntelån för att anlita konsulter vid ombyggnader.

De tyska myndigheterna har ett ambitiöst program för att gynna energisparåtgärder vid ombyggnader. Det rapporterar två forskare vid Stuttgarts universitet i senaste utgåvan av Rehva Journal (december 2010).

Författarna konstaterar att om något ska göras åt energianvändningen inom bostadssektorn är det i första hand i befintligt bestånd detta ska ske. Ett omfattande program för renovering av befintligt bestånd är av nöden. Liksom i Sverige finns i tysk lagstiftning ett regelverk kring energisparande som anpassats till EU:s energiprestandadirektiv, EPBD, men eftersom de tyska förbundsländerna har stor självständighet kan respektive region besluta om hårdare regler än de federala. Det har gjort att exempelvis delstaten Baden-Würtenberg från och med förra året lagstiftat att förnybara energikällor ska användas i samband med ombyggnader av husets värmesystem.

Det finns också möjlighet till finansiering via den federala banken KfW för renoveringsprojekt. Ett flertal fonder erbjuder investeringspengar och lågräntelån, bland annat för konsulttjänster vid ombyggnader. Vidare har den federala myndigheten för ekonomi och exportkontroll fonder till sitt förfogande för investeringar av värmesystem vid ombyggnader, både när det gäller värmepumpar, solvärme och biobränslesystem.

Mark Kretz, Energi & Miljö nr 1 2011 sid 14

Publicerad 27 januari 2011

På nytt jobb

Jakob de Ron har anställts som energikonsult på FVB Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Property Partner.
Sebastian Franzke har anställts som teknisk säljare på projektservice hos Jeven AB, Gävle. Han kommer från Gävle kommun.
Rhode Östling har utsetts till gruppledare för vvs i Skåne hos Norconsult AB, Malmö. Hon kommer från WSP.
Christian Sjöström har anställts som drift-/servicetekniker hos Swegon Sverige i Malmö. Han kommer från Coor.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.