Felmontering och dålig skötsel av värmepumpar

Felmonterade och dåligt skötta värmepumpar. Det hittade SP när de utförde fältmätningar som en del i ett europeiskt projekt. Kollegorna i Österrike gjorde ett annat fynd: en värmepump med SPF på över sju.VÄRMEPUMPAR Ett stort antal forskningsinstitutioner har i ett gemensamt treårigt projekt, Seasonal Performance factor and Monitoring for heat pump systems in the building sector (Sepemo), tagit fram en mätmetod och gjort mätningar på värmepumpar i hela Europa.

Svensk aktör har varit SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, genom Roger Nordman. Enligt honom fanns värmepumpen med högst COP i Österrike.
– Den verkar dock jämfört med svenska förhållanden som något av en teknikjulgran, samtidigt som den har en uppmätt årsvärmefaktor, SPF, på över sju vilket naturligtvis är oerhört bra. Enkelt uttryckt är det en värmepump med direktexpansion som arbetar mot ett golvvärmesystem.  I Österrike för man inte ha automatisk tillsatsel, vilket gör att värmepumparna i princip är dimensionerade för att vara heltäckande, säger Roger Nordman.
Totalt har drygt 40 värmepumpar mätts över hela Europa, varav åtta i Sverige. De värmepumpar som mätts i Sverige har varit bergvärme- och uteluftvärmepumpar (luft-vatten och luft-luft).

En viktig del i projektet har varit att utveckla och testa fälttestmetoder, speciellt för luft-luftvärmepumpar.
– Tanken är att våra mätningar ska leda till att de två metoder vi har testat ska förbättras. Man kan tänka sig själv att tio procents felmätning kan minska värmefaktorn rejält.

Upptäckte felmontage
Vid mätningarna i Sverige har felmontage upptäckts. Till exempel hade en värmepump dolts bakom en buske så att luftflödet kortslutits. Roger Nordman vill också peka på att ägarna inte alltid sköter sina värmepumpar.
– Det är lite märkligt att människor inte kan tänka på att en värmepump liksom en bil behöver en årlig översyn. I Holland ger en entreprenör dock kunderna en årlig tillsyn och garanterar en värmefaktor på fyra, annars förbinder sig företaget att betala kunden mellanskillnaden.

Enligt Roger Nordman är det viktigt att värmepumpinstallatörerna lär kunderna rätt skötsel av sina värmepumpar, eller att installatörerna åtar sig att utföra service med jämna intervaller. Rengöring av filter och värmeväxlare kan ge en luftflödesökning mellan 10 och 20 procent, och ökning av värmeeffekten med fem till tio procent.

Mark Kretz, Energi & Miljö nr 12/12 sidan 10

 • Deltagande forskningsorganisationer:
  ENSMP Armines, Frankrike
  EHPA  European Heat Pump Association
  AIT Austrian Institute of Technology, Österrike
  EDF  Departement ENERBAT, Frankrike
  FIZ Karlsruhe, Tyskland
  Fraunhofer, Tyskland
  CRES Centre for Renewable Energy Sources and Saving, Grekland
  CSTB  Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, Frankrike
  SP, SverigeRapporten och resultat finns att hämta på www.sp.se.

 

 

Publicerad 17 december 2012

På nytt jobb

Dick Sellberg har anställts som säljare hos Roth Sverige AB, Malmö. Han kommer från STP Konsult.
Christel Ternström har anställts som innesäljare på Ekovent AB, Malmö. Hon kommer från Lindab.
Jenny Stenberg har utsetts till produktchef bygginfo hos Svensk byggtjänst, Stockholm. Hon kommer från Fastighetsmäklarförbundet.
 Kristin Olving har anställts som konsult för att jobba med miljöcertifieringar och taxo­nomi på Energi och miljö hos Bengt Dahlgren Göteborg AB. Hon kommer från annan bransch. Tobias Dahlquist har anställts som biträdande vvs-konsult. Han kommer från Yrgo. Jesper Knutsson har anställts som expert på cirkulära vattensystem och dagvattenhantering. Han kommer från Chalmers. Linnea-Louise Joo har anställts som biträdande konsult. Hon kommer från Chalmers. Pär Holm har anställts som elkonsult. Han kommer från Bravida. Christoffer Alm har anställts som konsult och gruppledare inom energieffektivisering. Han kommer från Chalmers industriteknik. Moa Normark har anställts som biträdande vvs-konsult. Hon kommer från Chalmers. Fredrik Risby har anställts som seniorkonsult som besiktningsman, uppdragsledare, byggledning och kontroll­ansvarig i Borås. Han kommer från Afry.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.