ventilation | 9 mar 2023

Fel ventilation – hot mot djuren

Felaktig eller misskött ventilation skapar problem i många djurstall. På ridskolor och häststall är det inte ovanligt att bostads- eller industriventilation, som inte alls är anpassad till stallmiljön, installeras.

Fel ventilation – hot mot djuren
Häststall utrustas ofta med aggregat som inte alls är anpassade till stallbyggnader. Foto: Sofia Hedlund

Underdimensionerade luftflöden i djurstall kan leda till mögelangrepp och rötskador på stallbyggnader. Med för mycket fukt och/eller ammoniak som stannar i stallet skapas en miljö som är ohälsosam för både djur och människor. Sofia Hedlund är byggnadsrådgivare på Hushållningssällskapet och ser de problem som uppkommer i stall när ventilationen inte fungerar som den ska. Djur avger mycket fukt jämfört med människor.

Sofia Hedlund, Hushållningssällskapet. Foto: Privat

– Jag ser ofta svartmögel i stallen, och det leder lätt till dålig djurhälsa. Särskilt yngre djur som kalvar och föl blir känsligare för smitta om luftmiljön inte håller god kvalitet, säger Sofia Hedlund.

Byggnaderna påverkas också på lång sikt om det blir mögel som ger upphov till rötskador. Problemen uppkommer i alla typer av stall, både väderskyddande stall där naturlig ventilation med oreglerade stora fasta öppningar används, och i klimatreglerade stall där ventilationen kan vara antingen mekanisk eller naturlig. Alltför små öppningar eller dåligt rengjorda och igensatta intag kan till exempel orsaka bekymmer.

– Nya moderna stall byggs ofta öppna och då fungerar det i regel bättre. Men det behövs bara att någon öppning täpps igen, till exempel genom att en ny byggnad uppförs nära stallet, för att luftintaget ska hind­ras, säger Sofia Hedlund.

Ett problem som Sofia Hedlund ofta ser är att häststall utrustas med aggregat som inte alls är anpassade till stallbyggnader. På grund av okunskap, både hos beställare och entreprenörer, investerar man i ventilationsutrustning som är avsedd för bostäder eller industri och som inte tål den dammiga och fuktiga stallmiljön.

Det räcker inte med en liten tallriksventil i en hästbox. Foto: Sofia Hedlund

– Det är inte ovanligt att man investerar tre gånger så mycket som en vanlig stallventilation skulle kosta, och sedan fungerar det inte och aggregatet får tas bort. Det är onödigt och kostsamt, säger Sofia Hedlund.

Stallventilation är enklare än bostads- och industriventilation. Den mekaniska ventilationen består i regel av en fläkt som suger ut luften och skapar ett undertryck, och luckor som tar in luften. Det är viktigt att luckorna inte är underdimensionerade eller felplacerade.

– I ett häststall vill man ha en lucka i varje box, för att få en jämn spridning och att alla hästar ska få tillgång till frisk luft. Det är då inte fråga om en liten tallriksventil. Det finns luckor som är anpassade till stall och som säljs för det ändamålet, säger Sofia Hedlund.

På Årjängstravet i Värmland finns drygt 20 hästar stående permanent i tre stall. Sofia Hedlund anlitades av travet för att ventilationen inte fungerade. Det fanns frånluftsfläktar, men de enda friskluftsintagen var små tallriksventiler i några av boxarna som låg mot yttervägg. På en del avdelningar hade man försökt lösa situationen genom att blåsa in luft genom rör på skullen, vilket fungerade dåligt.

Det är inte ovanligt att man investerar tre gånger så mycket som en vanlig stallventilation skulle kosta, och sedan fungerar det inte och aggregatet får tas bort

Eftersom många av boxarna inte ligger mot ytterväggen kunde man inte lösa situationen genom att sätta ett friskluftsintag i ytterväggen i varje box. I stället togs luckor upp i innertaket för att få luft från skullen. Den stod tom och öppnades under takfoten så att den blev mer välventilerad.

I dag finns det en lucka i taket i varje box som sitter lite åt sidan för att hästen ska kunna komma undan eventuellt kallras. Lösningen förutsätter att fönster och dörrar hålls stängda så att ventilationen, som bygger på undertryck, inte punkteras.

Kristian Lindberg tränar hästar på Årjängstravet och har sina hästar stående i alla tre stall. Han har märkt av en klar förbättring av stallmiljöerna.

– Tidigare hade vi fuktig instängd luft. Ska man bedriva verksamhet med tävlingshästar är det inte bra eftersom bakterier frodas i fuktig luft. Den naturliga ventilationen med luftintag i varje box har löst problemen, säger Kristian Lindberg.

Text: Lena Frändfors

Publicerad 9 mars 2023

På nytt jobb

Anna Cornander har utsetts till produktchef för hållbar fjärrvärme hos Eon, Malmö. Hon kommer från Rise.
Ann Wingård har utsetts till försäljningschef på Indoor Energy, Solna. Hon kommer från Coromatic.
Christopher Peralta har anställts som energicontroller hos Enstar AB, Stockholm. Han kommer från annan bransch. Abiel Tesfamhret har anställts som energikontroller. Han kommer från Knivsta kommunfastigheter och bostäder.
Daniel Serell har utnämnts till vd för Sandbäckens rör i Kalmar AB där han tidigare var projektledare.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.