Eon och Chalmers i energisamarbete

Chalmers och energibolaget E.ON sluter samarbetsavtal. Målet är att parterna gemensamt ska bidra till att stärka och utveckla utbildning och forskning inom energiområdet ur ett långsiktigt miljöperspektiv. E.ON finansierar samarbetet med 100 miljoner kronor fördelat på tio år.

Samarbetet innebär att E.ON tar del av Chalmers kompetens inom energiområdet, som teknik för bioenergianvändning, koldioxidavskiljning och energisystemfrågor. Chalmers åtar sig att vidga och utveckla kursutbudet inom dessa områden samt starta ett masterprogram i kärnteknik.

-Det är viktigt för framtiden att se energisystemet både ur ett kortsiktigt och ett långsiktigt perspektiv. Välutbildade civilingenjörer och en väl utvecklad forskning är en förutsättning både för att hantera den teknik som finns idag och för att göra det möjligt att utveckla ny teknik för en ekonomiskt och miljömässigt hållbar verksamhet, säger Chalmers rektor Karin Markides.

– Frågor som rör etik och säkerhet inom kärnteknikområdet är viktiga komponenter i det fortsatta arbetet. Som universitet har vi ett ansvar att vända och vrida på frågor så att alla delar belyses ur olika perspektiv, säger Karin Markides.

Stödet från E.ON förväntas stärka Chalmers som ett kunskapscentrum inom energiområdet, särskilt när det gäller långsiktigt hållbara lösningar. Ett centrum för teknikvetenskapligt lärande för hållbar utveckling kommer att erbjuda en neutral mötesplats för olika aktörer inom energiområdet. Samarbeten i form av examensarbeten, doktorandarbeten och stöd till industridoktorander kan också bli aktuella.

– E.ON har ett stort investeringsprogram inom en rad områden de närmaste åren. För oss är det viktigt att få fram teknik som långsiktigt minskar utsläppen av koldioxid samtidigt som vi får en säker tillgång på energi till rimliga priser. Det är också viktigt för oss att bibehålla och utveckla existerande tekniker. Kärnkraftsteknik är ett sådant exempel där nu utbildning på avancerad nivå stärks. Att Chalmers startar ett mastersprogram just inom kärnkraftsteknik, är därför mycket glädjande, säger Håkan Buskhe, koncernchef E.ON Sverige.

– Åldersstrukturen inom företaget gör att vi kommer att ha ett stort behov av välutbildade medarbetare inom flera delar av energiområdet. För E.ONs del är det därför viktigt att utbildning och forskning vid universitet och högskolor ger oss tillgång till duktiga ingenjörer. Därför krävs en bra utbildning och forskning som långsiktigt kan förse Sverige med spetskompetens inom energiområdet, säger Håkan Buskhe.

Källa: Chalmers

Publicerad 15 maj 2008

På nytt jobb

 Jeanna Nylander har utsetts till vd för Bengt Dahlgren Syd AB, Malmö. Hon kommer från Allbygg.
Anders Sjögren har utnämnts till vd för Bastec AB, Stockholm. Han var tidigare affärsområdeschef Produkter på företaget.
Victor Ahl har anställts som energi- och vvs-ingenjör hos Energija, Jonsered. Han kommer från Afry.
Marcus Sandlund har utnämnts till kommersiell direktör på Caverion. Han var tidigare affärsområdeschef för advisory business i företaget.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.