Vita certifikat | 19 apr 2015

Energimyndighetensutredning om vita certifikat

Hur effektiva vita certifikat kan bli beror på syftet och målformuleringen för den energieffektivisering som ska åstadkommas, visar en utredning från Energimyndigheten.

Vita certifikat är ett kvotpliktsystem för energieffektivisering (KEE) som länge har diskuterats i Sverige men som inte har blivit genomfört. I stället har vi haft andra styrmedel som Programmet för energieffektivisering i industrin (PFE) och energieffektiviseringsstödet till kommuner och landsting.

Vita certifikat har blivit allt vanligare i världen och över hälften av medlemsländerna i EU inför nu detta styrmedel. Det finns också fleråriga erfarenheter från Danmark och Frankrike, som Sverige kan dra lärdom av. Grundtanken med vita certifikat är att energibolagen får ett visst ansvar för energieffektiviseringen.

– Om Sverige inför vita certifikat är det viktigt att i detalj studera erfarenheter från länder med stor erfarenhet för att undvika barnsjukdomar. Dessutom är det viktigt att vara tydlig med vad vi vill åstadkomma, säger Rurik Holmberg, utredare på Energimyndigheten.

Energimyndighetens rapport ”Aspekter på vita certifikat – mot bakgrund av nya förutsättningar och erfarenheter” beskriver olika länders huvudsyfte. Danmark vill med de vita certifikaten minska koldioxidutsläppen, Storbritannien hjälper låginkomsttagare att minska sina energikostnader och Italien har som mål att minska beroendet av energiimport.

– Sverige kan förstås bestämma ett helt annat mål, men det viktiga är att vi har ett mål, säger Rurik Holmberg.

Vita certifikat är ett samlingsbegrepp för ett antal likartade styrmedel, men oftast sker effektiviseringen genom att det kvotpliktiga energibolaget tar kontakt med sina kunder och erbjuder hjälp med att effektivisera deras energianvändning. Kunden kan välja att tacka ja eller nej till energibolagens anbud.

– Fördelen med vita certifikat är att de erbjuder ett sätt att finansiera energieffektivisering utanför statsbudgeten. Det innebär även möjligheter till ökat samarbete mellan energibolag och slutanvändare, samtidigt som det går att följa upp de energisparande åtgärderna, säger Rurik Holmberg och fortsätter:

– Till nackdelarna hör att effekterna kan vara svåra att mäta och att en del föredrar enkla, kortsiktiga åtgärder för att uppfylla sparkvoten när det hade varit bättre med långsiktiga och mer genomgripande förändringar.

I Sverige är potentialen för kostnadseffektiv energieffektivisering betydligt större inom industrin och näringslivet än inom bostäder och bebyggelse. Det talar för att ett system med vita certifikat skulle vinna på att rikta sig till industrin om man vill införa ett sådant system.

Källa: Energimyndigheten

Publicerad 19 april 2015

På nytt jobb

Klas Tauberman har anställts som elkonsult. Han kommer från ELK Göteborg.
Alexander Bäck har anställts som vvs-konsult hos Bengt Dahlgren Göteborg AB. Han kommer från Newton.
Marie Fossum Strannegård har utsetts till ny vd för IVL Svenska Miljöinstitutet.
Gunnar Linder har utsetts till ny chef för WSP Systems, installationskonsultdelen.
Per Johansson har utsetts till vd för Climat80 Entreprenad AB, Malmö. Han kommer från Nordomatic.
Kent Edvardsson har anställts som säljansvarig i Stockholmsdistriktet hos Watt Heating AB med ansvar för Stockholm, Sundsvall, Örebro, Linköping. Han kommer från Bravida.
Andreas Behm Fredin har utsetts till chef för division Konstruktion & installation hos Tyréns AB, Stockholm.
Jakob Jamot har utsetts till teknisk chef hos Free Energygruppen, med placering i Göteborg. Han kommer från Azelio
Tobias Eriksson har utnämnts till ansvarig för affffärsområde Öst hos Instalco. Han efterträder Peter Westman som övergår till en konsultroll inom Instalco.
Magnus Petersson har utsetts till försäljnings- och marknadschef hos Beulco Armaturs AB, Helsingborg. Han kommer från annan bransch. Peter Lönnbrink har anställts som konstruktör
Simon Nilsson har anställts som ingenjör för arbete med energieffektivisering på Leosol Energi AB. Han kommer från Boliden Mineral.
Elin Öman har anställts som projektledare hos Eon Energilösningar AB, Stockholm. Hon kommer från studier.
Johan Nyhlén har anställts som försäljningsingenjör hos Nicotra Gebhardt AB, region Väst. Han kommer från ebmpapst.
Lennart Lifvenhjelm har anställts som teknikansvarig på Jernhusen AB, Stockholm. Han kommer från Vasakronan.
Patrik Vinsa har utnämnts till vice vd med operativt ansvar för hela serviceverksamheten på samtliga nio orter där Indoor är verksamt med lokalkontor.
Patrik Armborsth har utsetts till avdelningschef hos Indoor Energy Services Sweden AB i Stockholm. Han kommer från Exhausto.
Niclas Mantinieks har utsetts till vd för Sandbäckens Brandskydd AB, Stockholm. Han kommer från Presto.
Per-Eric Hjelmer har anställts på Aquademica AB:s inomhusmiljögrupp i Stockholm. Han kommer från Tyréns.
Erik Svensson har utsetts till platsansvarig hos VVS Tjänst Sverige AB i Kalmar. Han kommer WSP.
Niclas Lööf har tillträtt som nyckelkundsansvarig med placering i Göteborg. Han kommer från Carrier.
Mushtak Alshamary har anställts som nyckelkundsansvarig med placering i Göteborg. Han kommer från Caverion.
Per Sandsjö har anställts som nyckelkundsansvarig med placering i Lidköping. Han kommer från Roth Sverige.
Richard Schöniger har tillträtt som nyckelkundsansvarig på Panasonic Heating and Cooling med placering i Jönköping. Han kommer från Dahl Sverige.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Energi & Miljö Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att Energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.