Energideklarationer ger få råd för pengarna

En effektivitetsgranskning från Riksrevisionen visar att regeringen, Boverket och Swedac inte har gett tillräckliga förutsättningar för att energideklarationerna ska främja energibesparingar. Deklarationerna innehåller få råd och kvaliteten varierar.

Energideklarationer ska främja energibesparingar i bebyggelse genom att innehålla råd om hur byggnader kan bli mer energieffektiva. Systemet bygger på EU-lagstiftning och skulle ha varit helt infört den 4 januari 2009. Riksrevisionen har redan nu granskat införandet av energideklarationer i Sverige.

Riksrevisionens granskning visar att införandet av energideklarationerna är kraftigt försenat. Dessutom innehåller endast hälften av energideklarationerna några råd.
Regeringen, Boverket och Swedac har inte heller fokuserat tillräckligt på att säkerställa en hög kvalitet på deklarationerna och de rekommendationer som lämnas i dem. Istället har regeringen och Boverket tagit fram onödigt komplicerade regler och procedurer. Detta har lett till problem för fastighetsägarna och energiexperterna att följa lagstiftningen. Swedac har främst inriktat sina kontroller på att procedurer följs och mindre på att innehållet i deklarationerna är korrekt. De otydliga reglerna och de otillräckliga kontrollerna har lett till att många deklarationer inte håller tillräckligt hög kvalitet. Fastighetsägarnas utgifter för energideklarationerna beräknas uppgå till ungefär 700 miljoner kronor per år.

– Staten kräver att de flesta fastighetsägare köper energideklarationer. Det är därför viktigt att regeringen förtydligar lagstiftningen så att den blir enkel att följa och att regeringen säkerställer att deklarationerna håller hög kvalitet. I så fall är chansen större att energideklarationerna uppfyller sitt syfte på ett effektivt sätt, säger riksrevisor Claes Norgren.

Källa: Riksrevisionen

Publicerad 4 juni 2009

På nytt jobb

Magnus Stockhaus har anställts som försäljningsingenjör på Danfoss Climate Solutions i Oskarshamn. Han kommer från Rawplug. Tomas Sandberg har anställts som försäljningsingenjör i Stockholm. Han kommer från annan bransch. Thomas Eriksson har anställts som säljare inom fjärrvärme/fjärrkyla och energioptimering i Stockholm. Han kommer från Grundfos. Alexandra Tilander har anställts som teknisk supportingenjör i Göteborg. Hon kommer från Frico. Ludvig Lundh har anställts som säljare i Stockholm. Han kommer från Elektroskandia.
Sven Carlsson har utsetts till vd för Höganäs energi AB. Han kommer från Hässleholms miljö.
Maria Bard har utnämnts till teamleader i kombination med product manager hos Esbe AB, Reftele. Joi Elebo och Per-Johan Brodén har utnämnts till product managers.
Mari Nilsson har utsetts till vd och koncernchef för Infjärdens värme AB. Hon kommer från Adecco.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.