Ekodesignkraven inte tuffa nog

Annons

Bättre verkningsgrad på såväl elmotorer och fläkthjul som hela luftkonditioneringssystem – EU:s ekodesigndirektiv ställer krav på framtidens ventilation. Men Sverige och branschen tycker att EU kunnat vara ännu tuffare.

Fläktar drar ofta mer el än nödvändigt. Det vill EU ändra på genom att förbjuda försäljning av de produkter som har sämst verkningsgrad. Men ventilation är komplicerat och EU har inte har kunnat fatta ett övergripande beslut. Istället kommer ventilation att omfattas av minst tre olika kravpaket.
Redan för ett år sedan beslutade EU-kommissionen om lägsta verkningsgrad för elmotorer i effektområdet 0,75-375 kW. Den ekodesignförordningen gäller för samtliga applikationer, det vill säga såväl industri som ventilation och redan den 16 juni 2011 gäller de nya kraven.
Fläkthjul, som drivs av elmotorer med effekten 125-500 kW, har fått ett eget direktiv. Den fastställdes den 11 juni i år. Vid denna tidnings pressläggning var beslutet ännu inte offentliggjort.

Kraven för lågt ställda

I den förordningen ställs kraven etappvis. Från den 1 januari 2013 gäller de nya kraven för fläkthjul och den 1 januari 2015 skärps de. Enligt förslaget gäller för exempelvis för axialfläktar en lägsta verkningsgrad på 50 procent från 2013 och två år senare krävs 58 procent för att få säljas på den europeiska marknaden.
Såväl de svenska fläkttillverkarna som Energimyndigheten sade i yttranden till EU-kommissionen, inför beslutet i juni i år, att kraven på fläkthjul var för lågt ställda. De ansåg att det hade varit rimligt att börja åtstramningen redan på 2015 års nivå. De svenska företrädarna menade också att det var fel av EU att fokusera på olika delar och tekniktyper. Kraven borde istället ha ställts utifrån funktion och system.
- Svenska fläkttillverkare har en hög profil när det gäller att bygga energieffektiva produkter. Faran med för låga krav i förordningen är att utomeuropeiska tillverkare kan fortsätta att sälja energislösande produkter här, säger Britta Permats, teknik- och miljöchef vid branschorganisationen Svensk Ventilation.

Spar 34 TWh
Enligt EU:s beräkningar kan de föreslagna nya gränserna för fläkthjul årligen spara 34 TWh inom unionen, från och med 2020. Det motsvarar 1,5 gånger årsproduktionen vid Forsmark.
Knappt var beslutet fattat kring fläkthjul innan nästa etapp i ekodesign för fläktar inleddes. Nu handlar det om luftkonditionerings- och ventilationssystem, där boxfläktar, takfläktar och aggregat ingår. Den 5 juli hölls i Bryssel ett möte med branschföreträdare från hela Europa.
- Det här var bara en första genomgång så något egentligt förslag finns inte, berättar Britta Permats.
- Den gemensamma europeiska branschorganisationen, Eurovent, framförde åter kravet på att förordningen borde omfatta alla berörda produkter i systemet. Om kanalsystemet är felbyggt, till exempel med högt externt tryckfall, så kan den positiva effekten av ett energieffektivt aggregat förtas.

Krångligt för tillverkarna
Det finns tankar på att dela upp den nyligen påbörjade förordningen genom att skilja ut värme i en egen förordning. Branschen protesterade på mötet i juli.
- Annars blir det extra besvärligt för tillverkarna, eftersom de är tvungna att lämna separat teknisk information för varje del, konstaterar Britta Permats.
De svenska fläkttillverkarna välkomnar hårdare krav. Det nordiska klimatets täta byggteknik har redan stimulerat utvecklingen mot högre verkningsgrad .
- Historiskt så har vi haft högre nationella krav på energi, akustik och kvalitet. Vi är duktiga och hårdare krav gynnar oss på den europeiska marknaden, säger Mats Sándor, teknisk direktör på Systemair.
- Skärpningen är också bra för kunderna. Det är kort återbetalningstid på nya komponenter, eftersom energianvändningen under driften upptar den största delen av livscykelkostnaden.

Av Maria Åslund
Energi & Miljö nr 8/2010 sid 28
 

Annons