Politik | 18 okt 2022

Ellevios priolista till Busch

Ellevios samhällspolitiske chef Henrik Bergström har listat Sveriges nya energiministers viktigaste prioriteringar för att mildra kostnadsökningarna för elkunderna i det korta, och säkra en proportionerlig, pålitlig och rimligt prissatt elförsörjning i Sverige i det längre perspektivet. 

Ellevios priolista till Busch
Ellevios samhällspolitiske chef Henrik Bergström listar Ebba Buschs viktigaste prioriteringar för att mildra kostnadsökningar i det korta, och säkra en proportionerlig, pålitlig och rimligt prissatt elförsörjning i Sverige. Foto: Ellevio

Sverige är inne i en omfattande elektrifieringsvåg, och de närmsta 20 åren väntas landet mer än fördubbla förbrukningen av el. Energibranschen står inför en massiv utmaning när det gäller att modernisera och utveckla elförsörjningen och det krävs åtgärder både på kort och lång sikt.

I det närmsta perspektivet finns fyra insatser som omedelbart behöver göras för att skydda kunderna från fler prishöjningar enligt Henrik Bergström:

  • Snabb elpriskompensation. Detta bör utformas på ett sätt som kompenserar de kunder som drabbas av de högsta kostnaderna.
  • Reducera stamnätsavgiften.
    Ta tillfälligt bort den så kallade stamnätstariffen, vilket skulle snabbt frigöra medel som elnätsföretagen kan använda för att ersätta de dramatiskt ökande kostnaderna för att ersätta nätförluster, och därmed avsevärt minska kostnaderna för svenska elkunder.
  • Främja energieffektiviseringar, helst ska dessa vara möjliga för elkunderna att genomföra innan vintern.
  • Tillfällig nedsättning av elskatt och moms.På längre sikt gäller det att vi börjar i rätt ände. Även om elsystemet är komplext och fordrar många parallella satsningar, finns några saker som är mer akuta än andra, ofta för att de är en förutsättning för att annan utveckling ska kunna ske. Henrik Bergström lyfter fram kortare ledtider för att bygga ut elnätet, behovet av en långsiktig regleringsmodell, acceptans och förståelse för elnätsutbyggnad och flera lösningar för att tillhandahålla stöd för kunder som ser över sin elförbrukning.

 

Källa: Ellevio

Publicerad 18 oktober 2022

På nytt jobb

Fredrik Aspe partner på Ebab, har axlat rollen som  vd för Ebab i Stockholm.
Pär Snickar har utsetts till nyckelkundsansvarig för Ouman AB, Göteborg. Han kommer från Regin.
Peter Nöjd har anställts som teknisk säljare på Voltair AB:s Stockholmskontor. Han kommer från Bevent Rasch.
Christian Björkman har utnämnts till försäljningschef för Hansgrohe AB. Han var tidigare projektledare på företaget.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.