Ekologisk omställning av efterkrigstidens bebyggelse

ISU – Institutet för hållbar stadsutveckling, som drivs av Malmö högskola och Malmö stad i samverkan, har engagerats i ett nytt EU-projekt. Syftet är att utveckla och uppmuntra tjänster och produkter inom miljöområdet med tanke på förnyelse av efterkrigsårens bebyggelse.

Mer än hälften av alla Sveriges lägenheter är byggda under åren 1950-1975. Under 1950-talet byggdes drygt 460 000 lägenheter i flerbostadshus och under perioden 1961-1975 880 000 lägenheter. Också många offentliga byggnader, skolor, dagis, kontorshus och sjukhus är byggda under efterkrigstiden.

Renoveringsbehovet för alla dessa byggnader är stort i dag och osäkerheten är relativt stor bland fastighetsägare och förvaltare kring hur man i praktiken ska bära sig åt för att åstadkomma hållbara förbättringar i husen och i husens närmiljö. Problem som berör många byggnader gäller onödigt hög energianvändning och utslitna byggnadskomponenter och installationer som behöver renoveras. Till detta kommer behov av att förbättra utemiljön kring husen och, i många fall, att höja bostadsområdets sociala status.

I projektet Ekologisk omställning av efterkrigstidens bebyggelse kommer små och medelstora företag inom bygg- och fastighetssektorn i Skåne/Blekinge-regionen att uppmuntras utveckla kunnande och innovativa tjänster och produkter inom miljöområdet, speciellt med tanke på behoven vid förnyelse i efterkrigsårens bebyggelse. Projektet syftar ytterst till att utveckla och driva kunskapsstödet till dessa företag och att katalysera de innovativa processerna.

Projektet pågår t o m september 2010 och delfinansieras av EU:s strukturfonder via NUTEK.

ISUs huvuduppgifter i projektet är dels att samordna och praktiskt driva arbetet, dels att genomföra en marknadsundersökning som gäller marknaden för miljöförbättrande tjänster och produkter för efterkrigstidens bebyggelse. Utöver detta kommer, genom ISU:s försorg, en faktaspäckad hemsida om ekologisk omställning av efterkrigstidens bebyggelse att göras tillgänglig på Internet.

Källa: Malmö högskola
 

Publicerad 29 september 2008

På nytt jobb

Pål Warolin har utsetts till ny vd på Uniwater AB, Göteborg. Han kommer från annan bransch.
 Peter Nyberg har anställts som energistrateg på Specialfastigheter Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Aktea.
Leo Olsson har anställts som energingenjör hos Aktea AB, Stockholm. Han kommer från TUC. Jules Hanley har anställts som energiingenjör i Malmö. Hon kommer från Lunds tekniska högskola. Riccardo Maggioni har anställts som energispecialist i Göteborg. Han kommer från KYH.
Jonas Brandstedt har anställts som projektledare på Ventpartner i Västmanland AB, Västerås.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.