ENERGIFORSKNING | 9 jun 2014

E2B2s andra utlysning

Den andra utlysningen inom forskningsprogrammet E2B2, på sammanlagt 50 miljoner kronor i stöd, har öppnats.

 

Till E2B2 välkomnas projektansökningar inom programmets alla prioriterade områden. Särskilt efterfrågas branschnära forskningsprojekt och syntesstudier. Utlysningen stänger den 2 oktober.

Det är Energimyndigheten och IQ Samhällsbyggnad som tillsammans genomför samverkans­programmet för forskning och innovation för energieffektivt byggande och boende (E2B2), som pågår under perioden 2013-2017. IQ Samhällsbyggnad fungerar som kansli för E2B2.

I denna andra utlysning planeras för projekt med varierande storlek om sammanlagt 50 miljoner kronor. Enskilda projekt kan få stöd på mellan 15 och 85 procent.

Fokus på branschnära forskning och syntesstudier

I utlysningen välkomnas projektansökningar inom programmets alla prioriterade områden, särskilt efterfrågas projekt med breda aktörskonstellationer och med hög andel samfinansiering, projekt med utveckling av produkter, tjänster och metoder genom experimentell utveckling samt energirelevanta projekt inom delområdena byggmaterial och byggprocesser. Projekt som involverar industri- och kommundoktorander ses som meriterande, särskilt om detta kan ge doktoranden perspektiv från såväl näringsliv som offentlig sektor.

Dessutom efterfrågas syntesstudier inom programmets olika prioriterade delområden. Syftet med synteser är att beskriva kunskapsläget, analysera och kombinera resultat, dra egna slutsatser, identifiera kunskapsluckor samt hitta nya samband från tidigare forskning och utveckling (inom hela eller delar av ett område). Det ses som positivt om synteser kan leda vidare till experimentell utveckling, inom såväl nationella som internationella projekt.

Ansökan skickas in via Energimyndighetens elektroniska ansökningsverktyg E-kanalen senast den 2 oktober. Beslut fattas av Energimyndigheten tidigast i december 2014. Den fullständiga utlysningstexten samt anvisningar för sökande finns att läsa på www.energimyndigheten.se eller på www.e2b2.se.

Källa:

Källa: IQ Samhällsbyggnad

Publicerad 9 juni 2014

På nytt jobb

Pål Warolin har utsetts till ny vd på Uniwater AB, Göteborg. Han kommer från annan bransch.
 Peter Nyberg har anställts som energistrateg på Specialfastigheter Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Aktea.
Leo Olsson har anställts som energingenjör hos Aktea AB, Stockholm. Han kommer från TUC. Jules Hanley har anställts som energiingenjör i Malmö. Hon kommer från Lunds tekniska högskola. Riccardo Maggioni har anställts som energispecialist i Göteborg. Han kommer från KYH.
Jonas Brandstedt har anställts som projektledare på Ventpartner i Västmanland AB, Västerås.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.