NYHETER | 19 maj 2020

Deras syrgas på mässan ska rädda liv

Deras syrgas på mässan ska rädda liv

I Älvsjö i södra Stockholm har en mycket stor syrgasanläggning satts upp för det fall att de sjukvårdsplatser som placerats i Stockholmsmässans lokaler tas i bruk.

Tillsammans med Försvarsmakten har Region Stockholm och Locums projektavdelning med projektledare och specialister byggt ett sjukhus i Älvsjö i södra Stockholm. Tält, sängar och sjukvårdsutrustning sätts upp i mässans största utställningshall, A-hallen, där Nordbyggs vvs-del skulle inrymts.
Tyréns har bidragit med vvs- och elkompetens i det speciella uppdraget. Förutom lösningar för vatten, avlopp och ventilation har Tyréns bidragit med projekteringsstöd för de medicinska gaser som behöver hanteras på ett sjukhus och även med projekteringsstöd för el. Eftersom covid-19-patienter kräver kontinuerlig försörjning av syrgas, har den syrgasanläggning som byggts vid Stockholmsmässan blivit stockholmsregionens största.

Mikael Nygren, Tyréns, är medicinsk gasspecialist och vvs-konstruktör.
– Jag håller på med ett stort gasprojekt i Huddinge och Urban Jönsson från Locum, som var projektledare i Huddinge, fick också projektet på Stockholmsmässan. Han ringde mig andra dagen in i projektet och bad mig komma in som specialist, berättar Mikael Nygren.
Gasanläggningen är dimensionerad efter konstant användning av det maximala antalet patientplatser (550) och består av två tankar med sammanlagt 67 kubikmeter kondenserad syrgas i vätskeform som hålls i en temperatur under -183 °C. Till det kommer fyra förångare (som gör att vätskan blir gas) med 13 bars tryck samt så kallade stabbar, som minskar trycket i systemet till fem bar innan det når patienterna.

Volymen per patientplats är beräknad till 60 liter per minut. Omräknat per timme blir det cirka 33 kubikmeter i minuten, vilket ger 1 980 kubikmeter i timmen. Till det kommer 144 kubikmeter syrgas till duschplatser och matplatser i timmen. Eftersom syrgasen när den förångas får en volym som är 800 gånger större, kan man få ut 30 000 kubikmeter ur den ena tanken och 24 000 kubikmeter ur den andra, vilket teoretiskt skulle klara förbrukningen i 25 timmar.
Däremot varierar syrgaskoncentrationen beroende på patientens behov, se faktaruta. Enligt Mikael Nygren dimensionerades syrgasanläggningen även för 380 patientplatser i C hallen dit även en rörledning drogs fram ifall den skulle behöva tas i bruk för covid-19-patienter.

För att hålla koll på trycket ute i systemet finns trådlösa tryckgivare som ska larma om trycket går ner. Innan syrgasen når patienterna blandas den med andningsluft.
– Mässan hade redan ett system för luftförsörjning med en fin kompressoranläggning och rörsystem i golvet i hallarna som vi kunde nyttja. I vissa fall var det gamla rör så vi fick sätta in kolfilter för att rena luften så att det blev andningsluft. Dessutom kompletterade vi med några till kompressorer för att få redundans, säger Mikael Nygren.

Färdigställandetid till dess att första patienterna skulle anlända var cirka 20 dagar. Detta innebar att en stor mobilisering och kraftansträngning krävdes av alla inblandade, enligt Mikael Nygren.
– Projektledning, mässans personal och alla entreprenörer gjorde en stor arbetsinsats med mängder av övertids- och helgarbete.

Text: Mark Kretz Foto: Locum

Publicerad 19 maj 2020

På nytt jobb

André Andersson har anställts som serviceingenjör på Lindinvent AB, Lund. Han kommer från NCC Sverige.
Håkan Askemar har anställts som säljande regionsutvecklare hos Bevent Rasch AB med placering i Stockholm. Han kommer från Ekovent.
Christian Persson har anställts som servicetekniker på Samsung AirCon i Stockholm.
André Stridh har utnämnts till vd för Umia i Ystad.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.