Debatt- och kunskapsforum bildat

Fortum Värme, IVL Svenska Miljöinstitutet, Skanska och Veidekke har lanserat  ett forum på webben för energieffektivisering, Eneff-forum.

Syftet med Eneff-forum är att få till stånd en fördjupad och öppen debatt och ett omfattande kunskapsutbyte kring energieffektivisering och systemperspektiv vid byggnation och uppvärmning. Via forumet kan man följa och bidra till debatten i ämnet samt ta del av såväl lagar och regelverk som forskningsrapporter och analyser.

Bakgrunden till att Eneff-forum har bildats är att det pågår ett betydande antal utredningar och beslutsprocesser inom EU och på nationell och lokal nivå som berör energieffektivisering. De kommande åren ska flertalet av dessa resultera i olika regelverk för hur vi ska bygga och värma våra fastigheter för lång tid framöver.

Frågan om energieffektivisering är komplex. Ska verklig omställning till ett resurseffektivare energisystem kunna ske, så krävs en fördjupad förståelse för systemperspektiven, och för hur dessa ska beaktas när framtidens styrmedel utformas. Det ställer i sin tur höga krav på politiker och myndigheter. Eneff-forum vill bidra till att framtida beslut fattas på basis av bästa möjliga kunskap och efter öppen debatt.

Eneff-forum kommer att via olika teman belysa problematiken med brist på systemperspektiv, och vilka effekter på miljö och ekonomi som nuvarande styrmedel har. De fyra initiativtagarna hoppas och vill att experter, forskare, branschföreträdare och politiker ska delta i debatten och i kunskapsuppbyggnaden.

Källa: Fortum

Publicerad 11 april 2013

På nytt jobb

Dick Sellberg har anställts som säljare hos Roth Sverige AB, Malmö. Han kommer från STP Konsult.
Christel Ternström har anställts som innesäljare på Ekovent AB, Malmö. Hon kommer från Lindab.
Jenny Stenberg har utsetts till produktchef bygginfo hos Svensk byggtjänst, Stockholm. Hon kommer från Fastighetsmäklarförbundet.
 Kristin Olving har anställts som konsult för att jobba med miljöcertifieringar och taxo­nomi på Energi och miljö hos Bengt Dahlgren Göteborg AB. Hon kommer från annan bransch. Tobias Dahlquist har anställts som biträdande vvs-konsult. Han kommer från Yrgo. Jesper Knutsson har anställts som expert på cirkulära vattensystem och dagvattenhantering. Han kommer från Chalmers. Linnea-Louise Joo har anställts som biträdande konsult. Hon kommer från Chalmers. Pär Holm har anställts som elkonsult. Han kommer från Bravida. Christoffer Alm har anställts som konsult och gruppledare inom energieffektivisering. Han kommer från Chalmers industriteknik. Moa Normark har anställts som biträdande vvs-konsult. Hon kommer från Chalmers. Fredrik Risby har anställts som seniorkonsult som besiktningsman, uppdragsledare, byggledning och kontroll­ansvarig i Borås. Han kommer från Afry.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.