DEBATT | 23 okt 2019

DEBATT: Nej, CE-märkare ska inte buras in

DEBATT: Nej, CE-märkare ska inte buras in
Tomas Ehrngren Foto: Privat

I Energi & Miljö nr 6-7 skrev Tomas Ehrngren, Risecertifierad entreprenadbesiktningsman, debattartikeln ”CE-krav på fläktrum – hur fel är inte det?” Sådana åsikter som framkommer i artikeln, menade Hans Severinson i nr 8, ”vållar mer skada än nytta”. Tomas Ehrngren är nu tillbaka med en replik.

För det första anser jag inte att ”CE-märkare ska buras in” som Hans Severinson påstår i en replik till min debattartikel. Jag har endast påtalat vad det innebär att bryta mot lag 2011:791.

Hans Severinson börjar sitt inlägg med att påstå att ”Samhällskraven ligger under den kontrollansvariges roll.” Det tolkar jag som att han anser att besiktningsmannen inte ska bry sig om de samhälleliga krav som finns för en entreprenad. I detta har han fel, naturligtvis ska besiktningsmannen kontrollera om arbetena i en entreprenad uppfyller den bygglagstiftning som gäller. Var ansvaret för upptäckta fel sedan hamnar hos för part är beroende på entreprenadform.

Tidigare inlägg i CE-debatten har publicerats i Energi & Miljö nr 6–7 och nr 8 i år.

I min debattartikel har jag tydligt angett till vilken gällande skrift och paragraf jag hänvisar för att alla ska kunna kontrollera riktigheten i det jag skrivit. Jag har även tidigare kontrollerat med Arbetsmiljöverket och fått verifierat att det jag skriver är korrekt.

Jag kan konstatera att Hans Severinson inte har en enda källhänvisning till någon gällande skrift avseende maskindirektiv 2006/42/ EG. Några av hans påståenden överensstämmer med vad jag skrev om men flera av dem gör det inte. För de påståenden som avviker från min artikel finns det inte något stöd i någon gällande skrift.

Hans Severinson ingick i en grupp som publicerade en handbok avseende sammansatta maskiner 1999 och ytterligare en 2002. Där redovisas gruppens egna, BKK:s och Arbetarskyddsstyrelsens och senare Arbetsmiljöverkets tolkningar av det då gällande maskindirektiv 98/37/EG. Det är i dessa böcker, det vill säga de böcker han själv medverkat i, han finner stöd för sina påståenden.

Problemet med dessa handböcker är att de bygger på Arbetarskyddsstyrelsens ”Vägledning för CE-märkning av ventilationssystem” som senare blev Arbetsmiljöverkets broshyr ADI 519. Vad som hände med den broschyren vet alla som läst min debattartikel; den togs bort av Arbetsmiljöverket då den var felaktig och irrelevant då den avsåg ett gammalt maskindirektiv.

Jag ställer mig därför mycket frågande till varför dels Hans Severinson fortfarande stöder sig mot dessa handböcker, dels att de fortfarande finns att köpa hos Energi- och Miljötekniska Föreningen då de avser ett maskindirektiv som inte gällt i snart tio år.

29 december 2009 började det nuvarande maskindirektivet att gälla och därefter publicerade Europeiska kommissionen sin vägledning till detta maskindirektiv. Det innebär att det inte finns utrymme för andra tolkningar, vare sig av Hans Severinson eller någon annan. Och det är Arbetsmiljöverket, som tillsynsmyndighet, som har rätt att göra de förtydliganden som de anser behövs genom sina broschyrer avseende maskiner.

De som möjligen kan skadas av min debattartikel är de utbildningsföretag som inte har adekvat kvalitetskontroll för sina utbildningar och därmed fortfarande håller kurser som inte är i överensstämmande med gällande maskindirektiv och vägledning. Att kursdeltagarna gör som de blivit lärda är naturligt och jag hoppas verkligen att de kräver ersättning för de felaktiga utbildningar de betalat för och jag ser dem inte som skurkar utan som offer.

På nyttosidan hoppas jag att jag bidrar till en kompetenshöjning för hela byggbranschen som förhoppningsvis leder till att det slutas betalas miljontals kronor årligen för felaktiga CE-märkningar, som dessutom oftast inte ens krävs. Min förhoppning är även att vi slipper diskussionen om hur och vad CE-märkning av sammansatta maskiner inom byggbranschen ska utföras och omfattar.

Svaren finns hos Europeiska kommissionen och Arbetsmiljöverket, inte hos Hans Severinson.

Publicerad 23 oktober 2019

På nytt jobb

Klas Tauberman har anställts som elkonsult. Han kommer från ELK Göteborg.
Alexander Bäck har anställts som vvs-konsult hos Bengt Dahlgren Göteborg AB. Han kommer från Newton.
Marie Fossum Strannegård har utsetts till ny vd för IVL Svenska Miljöinstitutet.
Gunnar Linder har utsetts till ny chef för WSP Systems, installationskonsultdelen.
Per Johansson har utsetts till vd för Climat80 Entreprenad AB, Malmö. Han kommer från Nordomatic.
Kent Edvardsson har anställts som säljansvarig i Stockholmsdistriktet hos Watt Heating AB med ansvar för Stockholm, Sundsvall, Örebro, Linköping. Han kommer från Bravida.
Andreas Behm Fredin har utsetts till chef för division Konstruktion & installation hos Tyréns AB, Stockholm.
Jakob Jamot har utsetts till teknisk chef hos Free Energygruppen, med placering i Göteborg. Han kommer från Azelio
Tobias Eriksson har utnämnts till ansvarig för affffärsområde Öst hos Instalco. Han efterträder Peter Westman som övergår till en konsultroll inom Instalco.
Magnus Petersson har utsetts till försäljnings- och marknadschef hos Beulco Armaturs AB, Helsingborg. Han kommer från annan bransch. Peter Lönnbrink har anställts som konstruktör
Simon Nilsson har anställts som ingenjör för arbete med energieffektivisering på Leosol Energi AB. Han kommer från Boliden Mineral.
Elin Öman har anställts som projektledare hos Eon Energilösningar AB, Stockholm. Hon kommer från studier.
Johan Nyhlén har anställts som försäljningsingenjör hos Nicotra Gebhardt AB, region Väst. Han kommer från ebmpapst.
Lennart Lifvenhjelm har anställts som teknikansvarig på Jernhusen AB, Stockholm. Han kommer från Vasakronan.
Patrik Vinsa har utnämnts till vice vd med operativt ansvar för hela serviceverksamheten på samtliga nio orter där Indoor är verksamt med lokalkontor.
Patrik Armborsth har utsetts till avdelningschef hos Indoor Energy Services Sweden AB i Stockholm. Han kommer från Exhausto.
Niclas Mantinieks har utsetts till vd för Sandbäckens Brandskydd AB, Stockholm. Han kommer från Presto.
Per-Eric Hjelmer har anställts på Aquademica AB:s inomhusmiljögrupp i Stockholm. Han kommer från Tyréns.
Erik Svensson har utsetts till platsansvarig hos VVS Tjänst Sverige AB i Kalmar. Han kommer WSP.
Niclas Lööf har tillträtt som nyckelkundsansvarig med placering i Göteborg. Han kommer från Carrier.
Mushtak Alshamary har anställts som nyckelkundsansvarig med placering i Göteborg. Han kommer från Caverion.
Per Sandsjö har anställts som nyckelkundsansvarig med placering i Lidköping. Han kommer från Roth Sverige.
Richard Schöniger har tillträtt som nyckelkundsansvarig på Panasonic Heating and Cooling med placering i Jönköping. Han kommer från Dahl Sverige.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Energi & Miljö Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att Energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.