DEBATT | 23 okt 2019

DEBATT: Nej, CE-märkare ska inte buras in

DEBATT: Nej, CE-märkare ska inte buras in
Tomas Ehrngren Foto: Privat

I Energi & Miljö nr 6-7 skrev Tomas Ehrngren, Risecertifierad entreprenadbesiktningsman, debattartikeln ”CE-krav på fläktrum – hur fel är inte det?” Sådana åsikter som framkommer i artikeln, menade Hans Severinson i nr 8, ”vållar mer skada än nytta”. Tomas Ehrngren är nu tillbaka med en replik.

För det första anser jag inte att ”CE-märkare ska buras in” som Hans Severinson påstår i en replik till min debattartikel. Jag har endast påtalat vad det innebär att bryta mot lag 2011:791.

Hans Severinson börjar sitt inlägg med att påstå att ”Samhällskraven ligger under den kontrollansvariges roll.” Det tolkar jag som att han anser att besiktningsmannen inte ska bry sig om de samhälleliga krav som finns för en entreprenad. I detta har han fel, naturligtvis ska besiktningsmannen kontrollera om arbetena i en entreprenad uppfyller den bygglagstiftning som gäller. Var ansvaret för upptäckta fel sedan hamnar hos för part är beroende på entreprenadform.

Tidigare inlägg i CE-debatten har publicerats i Energi & Miljö nr 6–7 och nr 8 i år.

I min debattartikel har jag tydligt angett till vilken gällande skrift och paragraf jag hänvisar för att alla ska kunna kontrollera riktigheten i det jag skrivit. Jag har även tidigare kontrollerat med Arbetsmiljöverket och fått verifierat att det jag skriver är korrekt.

Jag kan konstatera att Hans Severinson inte har en enda källhänvisning till någon gällande skrift avseende maskindirektiv 2006/42/ EG. Några av hans påståenden överensstämmer med vad jag skrev om men flera av dem gör det inte. För de påståenden som avviker från min artikel finns det inte något stöd i någon gällande skrift.

Hans Severinson ingick i en grupp som publicerade en handbok avseende sammansatta maskiner 1999 och ytterligare en 2002. Där redovisas gruppens egna, BKK:s och Arbetarskyddsstyrelsens och senare Arbetsmiljöverkets tolkningar av det då gällande maskindirektiv 98/37/EG. Det är i dessa böcker, det vill säga de böcker han själv medverkat i, han finner stöd för sina påståenden.

Problemet med dessa handböcker är att de bygger på Arbetarskyddsstyrelsens ”Vägledning för CE-märkning av ventilationssystem” som senare blev Arbetsmiljöverkets broshyr ADI 519. Vad som hände med den broschyren vet alla som läst min debattartikel; den togs bort av Arbetsmiljöverket då den var felaktig och irrelevant då den avsåg ett gammalt maskindirektiv.

Jag ställer mig därför mycket frågande till varför dels Hans Severinson fortfarande stöder sig mot dessa handböcker, dels att de fortfarande finns att köpa hos Energi- och Miljötekniska Föreningen då de avser ett maskindirektiv som inte gällt i snart tio år.

29 december 2009 började det nuvarande maskindirektivet att gälla och därefter publicerade Europeiska kommissionen sin vägledning till detta maskindirektiv. Det innebär att det inte finns utrymme för andra tolkningar, vare sig av Hans Severinson eller någon annan. Och det är Arbetsmiljöverket, som tillsynsmyndighet, som har rätt att göra de förtydliganden som de anser behövs genom sina broschyrer avseende maskiner.

De som möjligen kan skadas av min debattartikel är de utbildningsföretag som inte har adekvat kvalitetskontroll för sina utbildningar och därmed fortfarande håller kurser som inte är i överensstämmande med gällande maskindirektiv och vägledning. Att kursdeltagarna gör som de blivit lärda är naturligt och jag hoppas verkligen att de kräver ersättning för de felaktiga utbildningar de betalat för och jag ser dem inte som skurkar utan som offer.

På nyttosidan hoppas jag att jag bidrar till en kompetenshöjning för hela byggbranschen som förhoppningsvis leder till att det slutas betalas miljontals kronor årligen för felaktiga CE-märkningar, som dessutom oftast inte ens krävs. Min förhoppning är även att vi slipper diskussionen om hur och vad CE-märkning av sammansatta maskiner inom byggbranschen ska utföras och omfattar.

Svaren finns hos Europeiska kommissionen och Arbetsmiljöverket, inte hos Hans Severinson.

Publicerad 23 oktober 2019

På nytt jobb

Jakob de Ron har anställts som energikonsult på FVB Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Property Partner.
Sebastian Franzke har anställts som teknisk säljare på projektservice hos Jeven AB, Gävle. Han kommer från Gävle kommun.
Rhode Östling har utsetts till gruppledare för vvs i Skåne hos Norconsult AB, Malmö. Hon kommer från WSP.
Christian Sjöström har anställts som drift-/servicetekniker hos Swegon Sverige i Malmö. Han kommer från Coor.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.