DEBATT: Hypoklorsyra bäst för desinficering

Lars Frödin ansvarar för produktområdet vattenbehandlingsutrustningar inom Octuator AB. Han har reagerat på en artikel där Magnus Olofsson kommenterar forskaren Matthias Unterbergs artikel i den vetenskapliga tidskriften Journal of Preventive Medicine and Hygiene.

DEBATT: Hypoklorsyra bäst  för desinficering
Ur Energi & Miljö 2/2022.

I Energi & Miljö 2/2022 refereras till en artikel om hur man i ett sjukhus i Tyskland lyckats trycka tillbaka stigande halter av legionellabakterier i fastighetens kallvattensystem. Metoden som användes var spolning med hetvatten och beskrivs som enkel och billig, jämfört med tillsats av kemikalier eller filtrering. Utvärdering av metoden krävs dock påpekas det.
Detta är inte någon ny metod för att försöka bli av med, eller åtminstone reducera halten av legionella.

Lars Frödin, Octuator AB.

Problemen med hetvattensanering är flera. Att i byggnader med stora vattennät – till exempel ett sjukhus – lyckas samordna upphettning av kallvattennätet så mycket att legionellabakterien avdödas kräver en väldig arbetsinsats. Det finns heller ingen garanti för att det skulle fungera överhuvudtaget. Metoden ger heller ingen långtidseffekt; bakterierna kommer sannolikt tillbaka och energianvändningen blir väldigt hög.
2015 upptäcktes legionella i en bostadsrättsförening med 126 lägenheter i en stad i Mälardalen.

Hypoklorsyra har egenskaper som gör den överlägsen för desinficering av dricksvattensystem

Sanering med hetvatten hjälpte inte. Detta berodde sannolikt på att temperaturen i termostatblandarnas vätskeberörda delar aldrig kom upp i temperaturer som avdödar bakterien, alltså minst 70 °C under flera minuter. Man kunde då välja på att byta ut alla blandare, men valde 2018 att prova sanering under längre tid med den i Sverige då relativt nya metoden dosering med hypoklorsyra.

Hypoklorsyra har jämfört med natriumhypoklorit (”klor”) egenskaper som gör den överlägsen för desinficering av dricksvattensystem. Produkten tillverkas av avhärdat dricksvatten som tillsammans med en liten mängd upplöst koksalt får passera en elektrolyscell med hög elektrisk strömstyrka.

Hypoklorsyrans egenskaper kommer från fritt klor och en hög reduktionspotential (ORP), som effektivt avdödar bakterier, svamp, mögel och virus vid inblandning i vattensystem. Hypoklorsyra produceras oftast på platsen för indoseringen och doseras in i fastighetens inkommande vatten, därmed saneras både kall- och varmvattnens rörnät.

I fastigheten i Mälardalen var man av med legionellan efter tre månaders indosering. Det finns många exempel på installationer från sjukhus i Europa. Hypoklorsyra är godkänt av Livsmedelsverket som tillsats i dricksvatten. Smaken på vattnet påverkas inte.

Lars Frödin
Octuator AB

Publicerad 26 april 2022

På nytt jobb

Jakob de Ron har anställts som energikonsult på FVB Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Property Partner.
Sebastian Franzke har anställts som teknisk säljare på projektservice hos Jeven AB, Gävle. Han kommer från Gävle kommun.
Rhode Östling har utsetts till gruppledare för vvs i Skåne hos Norconsult AB, Malmö. Hon kommer från WSP.
Christian Sjöström har anställts som drift-/servicetekniker hos Swegon Sverige i Malmö. Han kommer från Coor.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.