Rådgivning | 9 maj 2023

Därför är den kommunala energirådgivningen viktig

Den kommunala energi- och klimatrådgivningen är ett viktigt styrmedel i den omställning av energisystemet som samhället står inför som bidrar till ökad kunskap och medvetenhet om energifrågan i samhället i stort. Dessutom är de en länk mellan invånare och beslutsfattare, både på kommunal, regional och nationell nivå. Det visar en kartläggning från Chalmers.

Därför är den kommunala energirådgivningen viktig
Den kommunala energirådgivningen fyller inte bara en viktig funktion för de individuella rådsökande utan också utifrån ett samhällsperspektiv, menar forskare på Chalmers som kartlagt den kommunala energirådgivningen. Foto: Shutterstock

I Sverige avsätts skattepengar till att ge privatpersoner, föreningar och småföretagare gratis och opartisk rådgivning i form av kommunal energi- och klimatrådgivning. De kan ge råd om hur man kan energieffektivisera, renovera klimatsmart eller hur man ska tänka kring solceller och laddstolpar. De senaste åren har de sett ett rejält uppsving i hur många som vill ha råd kring sin energianvändning.

I en ny studie har Chalmersforskarna Ingrid Mignon och Lisa Winberg vid avdelningen för Innovation och R&D Management kartlagt den kommunala energi- och klimatrådgivningen i Sverige.

– Energi- och klimatrådgivare fyller en viktig funktion, inte bara för individuella rådsökande utan också utifrån ett samhällsperspektiv, menar forskarna.

Fakta

Fakta: Energi- och klimatrådgivare

  • Energi- och klimatrådgivare finns i de flesta kommuner och erbjuder opartisk och kostnadsfri rådgivning om frågor som rör energianvändning, såsom uppvärmning, energieffektivisering, transporter, energikostnader och solceller.
  • De finansieras genom bidrag från Energimyndigheten och koordineras av Energimyndigheten och de regionala energikontoren.
  • För att komma i kontakt med energi- och klimatrådgivare i aktuell kommun, sök på Energimyndighetens webbplats.

Källa: Chalmers

Utöver att ge lokalt anpassade råd som främjar energismarta åtgärder på individnivå, så spelar rådgivarna även en viktig roll på samhällsnivå. Genom utåtriktade aktiviteter, utbildningsinsatser och samarbeten med andra aktörer bidrar de till en ökad kunskap och medvetenhet om energifrågan i samhället i stort. Dessutom är de en länk mellan invånare och beslutsfattare, både på kommunal, regional och nationell nivå.

Genom de regionala energikontoren och Energimyndigheten har rådgivarna möjlighet att påverka agendan för nationella satsningar inom rådgivningen.

Utifrån kartläggningen är forskarnas rekommendationer:

  • Genom sin roll på kommunnivå har energi- och klimatrådgivarna en unik kompetens om den lokala kontexten när det kommer till att implementera nationella riktlinjer. Det är viktigt att beslutsfattare drar nytta av den här kompetensen, genom att ge ytterligare utrymme för återkoppling både kommunalt, regionalt och nationellt.
  • På samma spår, bör denna lokala kompetens tas tillvara för att identifiera nya nationella satsningar på energirådgivningen, som till exempel områden för så kallade insatsprojekt.
  • I stort, främja erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring både rådgivare emellan och med aktörer på kommunen, regionalt och nationellt.

Källa: Chalmers

Publicerad 9 maj 2023

På nytt jobb

Lars Pellmark har utsetts till specialist teknisk förvaltning hos Jernhusen AB, Stockholm. Han kommer från Skandia fas­tigheter.
Bengt Bäckström har anställts som teknisk säljare på Hallströms verkstäder AB, Nälden. Han kommer från Fläktgroup.
 Sofie Bjurling har utnämnts till produktchef för varumärket Pneumatex hos IMI Hydronic Engineering AB. Hon var tidigare kundvårdsspecialist på företaget. Lena Särehag Bellwood har utsetts till produktchef för varumärkena TA och Heimeier. Hon kommer närmast från Protek där hon var projektledare.
 Deniz Kalkan har anställts som sprinklerkonstruktör hos Intec. Han har tidigare arbetat som vvs-konstruktör på Technoresolut och Sweco.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.