Dags för första EMTF-matchen

Diskussionen om lågflöde-/högflödessystem blev stundtals ganska högljudd när Energi- och Miljötekniska Föreningen ordnade en branschträff på temat.

Idén att arrangera en branschträff där olika åsikter skulle brytas mot varandra, kommer från ett möte med amerikanska Ashrae, där man skulle plocka fram för- och nackdelar med en typ av teknik.
Det berättade EMTF:s generalsekreterare Signhild Gehlin när hon inledningstalade vid den första så kallade EMTF-matchen, på temat injustering. Träffen arrangerades i samarbete med HSB och i deras lokaler i Solna, och samlade ett 60-tal deltagare med Antoni Lacinai som diskussionsledare.

Började i Kiruna
Historien bakom lågflödesmetoden, som också kallats Kiruna- eller Sandbergmetoden, emanerar från de erfarenheter som vvs-teknikern Östen Sandberg gjorde för snart 50 år sedan, berättade hans son Björn Sandberg.  Rent konkret handlade det om en gymnastiksal i Kiruna, som inte fick någon värme alls trots att salen var kopplad till ett värmesystem. Genom noggrann genomgång, beräkning och injustering av systemet, fick Östen Sandberg till slut fram värme till gymnastiksalen, utan friktionsförluster. Som extra grädde på moset – förutom att ha löst ett svårt tekniskt problem – bjöds han på fest av de naturligtvis tacksamma lärarna som nu fick varmt.

För- och nackdelar
Deltagarna fick också i uppdrag att ta fram för- respektive nackdelar med låg- respektive normal/högflöde. Flest synpunkter inkom avseende lågflöde och de fördelar som denna teknik för med sig, bland annat mindre ljudproblem, hög flexibilitet och att man kan använda lågenergisystem som värmepumpar.  Diskussionens vågor gick höga kring frågor om hur fastighetsägare ska kunna avgöra injusteringsanbudens trovärdighet, och om det gör något vilken man väljer av de olika metoderna. En deltagare påstod sig driftsätta 750 lägenheter per år varav ingen är okej ur injusteringssynpunkt, medan en annan menade att han hittar felbyggda system ett par gånger i veckan. Att det finns en hel del att göra visades inte minst av exemplet där ett helt nytt bostadsområde injusterades till en femtedel av flödet, vilket sparade fastighetsägaren omkring 700 000 kronor per år.

Upphandling
Det diskuterades också upphandling av injustering och kundernas kunskaper. En närvarande beställare från en bostadsrättsförening hade vid upphandling av injustering noterat stora skillnader i pris från leverantörerna, en uppgift som en bostadsrättsstyrelse har svårt att analysera. Å andra sidan framkom också att många beställare kräver allt kortare handläggningstider och billigare material, vilket gör att man måste gå ner i dimensioner.

Den som vill delta i den fortsatta diskussionen är välkommen till EMTF på Linkedin.

Mark Kretz, Energi & Miljö nr 11/12 sidan 50-51

  • Arrangemang: branschträff om låg- och högflödessystem
    Var: HSB:s lokaler i Solna
    När: 28 september
    Antal deltagare: Cirka 60
    Innehåll: Föredrag och diskussion om hög- och lågflödessystem. Utställare.

 

Publicerad 13 november 2012

På nytt jobb

Jakob de Ron har anställts som energikonsult på FVB Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Property Partner.
Sebastian Franzke har anställts som teknisk säljare på projektservice hos Jeven AB, Gävle. Han kommer från Gävle kommun.
Rhode Östling har utsetts till gruppledare för vvs i Skåne hos Norconsult AB, Malmö. Hon kommer från WSP.
Christian Sjöström har anställts som drift-/servicetekniker hos Swegon Sverige i Malmö. Han kommer från Coor.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.