Rekord | 1 nov 2023

Cirkulär värme i serverhallar ger rekordbesparing

Akademiska hus gör en storsatsning på energibesparing vid Ångströmslaboratoriet vid Uppsala universitet. Målet är att kunna spara åtta GWh årligen.

Cirkulär värme i serverhallar ger rekordbesparing
Akademiska Hus och Uppsala universitet genomför nu ett omfattande arbete med målet att minska mängden levererad energi till Ångströmslaboratoriet med hela 30 procent. Foto: Akademiska hus

I Ångströmlaboratoriet bedrivs energikrävande forskning och undervisning inom bland annat batterier, solenergi, IT och cybersäkerhet. Ångströmlaboratoriets sammanlagt tio huskroppar på 100 000 kvadratmeter, vars utformning kan ses som ett huvud med armar likt en bläckfisk. Arbetet sker i olika etapper och sträcker sig fram till år 2025.

Byggnaderna använder idag cirka 26 GWh per år. En stor del av energin går åt till att kyla de stora serverhallar som behövs för att universitetets teknikintensiva verksamhet ska kunna fungera.

När arbetet står klart är målet att vi ska ha minskat den årliga energileveransen till byggnaden med hela 8 GWh

Arbetet i projektets första etapp har fokuserat på att ta tillvara den värme som skapas i serverhallarna och på ett effektivt sätt förflytta den till andra delar av byggnaden där värme behövs för att sedan gå tillbaka som kyla till serverhallarna.

Det cirkulära energisystemet gör att mängden levererad energi som annars hade krävts för att värma och kyla byggnaden drastiskt kan minska. Akademiska Hus har investerat 40 miljoner i första etappen.

– Satsningen vi gör i Ångströmlaboratoriet är unik för oss och när arbetet står klart är målet att vi ska ha minskat den årliga energileveransen till byggnaden med hela 8 GWh, säger Andreas Kupenberg, direktör för teknik och service på Akademiska Hus.

Arbetet med att kraftigt reducera energileveransen till Ångströmlaboratoriet fortsätter nu med de två resterande etapperna. I dessa investerar Akademiska Hus ytterligare 35 miljoner kronor. Fokus ligger bland annat på att förbättra ventilationen.

– Det är viktigt att vi som lärosäte är med i den här utvecklingen. Uppsala universitet är starka inom energiforskning och det handlar inte bara om att utveckla nya energitekniker utan också nya lösningar för energibesparing, säger Charlotte Platzer Björkman, professor i solcellsteknik och vicerektor för vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap vid Uppsala universitet.

Källa: Akademiska hus

Publicerad 1 november 2023

På nytt jobb

Lars Pellmark har utsetts till specialist teknisk förvaltning hos Jernhusen AB, Stockholm. Han kommer från Skandia fas­tigheter.
Bengt Bäckström har anställts som teknisk säljare på Hallströms verkstäder AB, Nälden. Han kommer från Fläktgroup.
 Sofie Bjurling har utnämnts till produktchef för varumärket Pneumatex hos IMI Hydronic Engineering AB. Hon var tidigare kundvårdsspecialist på företaget. Lena Särehag Bellwood har utsetts till produktchef för varumärkena TA och Heimeier. Hon kommer närmast från Protek där hon var projektledare.
 Deniz Kalkan har anställts som sprinklerkonstruktör hos Intec. Han har tidigare arbetat som vvs-konstruktör på Technoresolut och Sweco.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.