Boverket kritiserar ny instansordning för mål enligt PBL

Boverket riktar i ett yttrande kritik mot förslaget om en ny instansordning enligt plan- och bygglagen, det vill säga att planärenden ska överklagas till miljödomstol och miljööverdomstol i stället för till länsstyrelsen och därefter till regeringen.


 
Boverket yttrande gäller ”En ny instansordning för mål enligt plan- och bygglagen” (SOU 2007:111) samt Miljödomstolarna – domkretsar, – lokalisering, -handläggningsregler (SOU 2008:31). Boverket har inga synpunkter på den sistnämnda remissen.
Skälet till Boverkets kritik är bland annat att detaljplanebesluten är av speciell karaktär eftersom det består av både beslut med myndighetsutövning och beslut av rent politiskt innehåll. 
 
Det politiska innehållet gör att överprövningens omfattning måste begränsas. Någon form av begränsning var också utgångspunkten för PBL-kommitténs förslag att flytta över besvärsprövningen till miljödomstolarna. Enligt Boverket bör denna specialreglering också kunna hanteras inom en domstolsprövning. Om inte detta är möjligt avstyrker Boverket bestämt överflyttningen av besvärsprövningen till miljödomstolar.

Boverket anser även att författningsformuleringarna måste vara sådana att kommunen alltid måste kunna uppträda som motpart om ett detaljplanebeslut överklagas.
Källa: Boverket

Publicerad 12 juni 2008

På nytt jobb

Pål Warolin har utsetts till ny vd på Uniwater AB, Göteborg. Han kommer från annan bransch.
 Peter Nyberg har anställts som energistrateg på Specialfastigheter Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Aktea.
Leo Olsson har anställts som energingenjör hos Aktea AB, Stockholm. Han kommer från TUC. Jules Hanley har anställts som energiingenjör i Malmö. Hon kommer från Lunds tekniska högskola. Riccardo Maggioni har anställts som energispecialist i Göteborg. Han kommer från KYH.
Jonas Brandstedt har anställts som projektledare på Ventpartner i Västmanland AB, Västerås.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.