Boverket kritiserar ny instansordning för mål enligt PBL

Boverket riktar i ett yttrande kritik mot förslaget om en ny instansordning enligt plan- och bygglagen, det vill säga att planärenden ska överklagas till miljödomstol och miljööverdomstol i stället för till länsstyrelsen och därefter till regeringen.


 
Boverket yttrande gäller ”En ny instansordning för mål enligt plan- och bygglagen” (SOU 2007:111) samt Miljödomstolarna – domkretsar, – lokalisering, -handläggningsregler (SOU 2008:31). Boverket har inga synpunkter på den sistnämnda remissen.
Skälet till Boverkets kritik är bland annat att detaljplanebesluten är av speciell karaktär eftersom det består av både beslut med myndighetsutövning och beslut av rent politiskt innehåll. 
 
Det politiska innehållet gör att överprövningens omfattning måste begränsas. Någon form av begränsning var också utgångspunkten för PBL-kommitténs förslag att flytta över besvärsprövningen till miljödomstolarna. Enligt Boverket bör denna specialreglering också kunna hanteras inom en domstolsprövning. Om inte detta är möjligt avstyrker Boverket bestämt överflyttningen av besvärsprövningen till miljödomstolar.

Boverket anser även att författningsformuleringarna måste vara sådana att kommunen alltid måste kunna uppträda som motpart om ett detaljplanebeslut överklagas.
Källa: Boverket

Publicerad 12 juni 2008

På nytt jobb

 Jeanna Nylander har utsetts till vd för Bengt Dahlgren Syd AB, Malmö. Hon kommer från Allbygg.
Anders Sjögren har utnämnts till vd för Bastec AB, Stockholm. Han var tidigare affärsområdeschef Produkter på företaget.
Victor Ahl har anställts som energi- och vvs-ingenjör hos Energija, Jonsered. Han kommer från Afry.
Marcus Sandlund har utnämnts till kommersiell direktör på Caverion. Han var tidigare affärsområdeschef för advisory business i företaget.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.