Boverket har utrett behovet av kontrollansvariga

Det blir ingen mer övergångsperiod för att det ska bli fler certifierade kontrollansvariga. Det har Boverket beslutat.

 

Den 1 juli 2013 måste alla kontrollansvariga vara certifierade, enligt plan- och bygglagen. Övergångsperioden i övergångsbestämmelserna upphör. Om det inte finns någon certifierad kontrollansvarig att tillgå kan byggnadsnämnden i flertalet fall inte besluta om till exempel bygglov eller bevilja startbesked efter anmälan.

Boverket har på uppdrag av regeringen kartlagt behovet av kontrollansvariga enligt plan- och bygglagen, hur detta ska tillgodoses och anledningarna till den rådande bristen på certifierade kontrollansvariga.

Boverkets kartläggning visar att tillgången på certifierade kontrollansvariga är olika i olika delar av landet. I nu rådande konjunktur finns inte någon brist på certifierade kontrollansvariga på riksnivå. På länsnivå finns för närvarande brist endast i Blekinge län. Det är brist i vissa kommuner, bland annat i Norrlands inland där avstånden är stora, men även i vissa kommuner i Bergslagen. När konjunkturen vänder och byggandet ökar kommer det säkerligen att behövas fler certifierade kontrollansvariga.

Källa: Boverket

Publicerad 4 juni 2013

På nytt jobb

Pål Warolin har utsetts till ny vd på Uniwater AB, Göteborg. Han kommer från annan bransch.
 Peter Nyberg har anställts som energistrateg på Specialfastigheter Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Aktea.
Leo Olsson har anställts som energingenjör hos Aktea AB, Stockholm. Han kommer från TUC. Jules Hanley har anställts som energiingenjör i Malmö. Hon kommer från Lunds tekniska högskola. Riccardo Maggioni har anställts som energispecialist i Göteborg. Han kommer från KYH.
Jonas Brandstedt har anställts som projektledare på Ventpartner i Västmanland AB, Västerås.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.