Bort med tryckluften – då spar du energi

Att använda tryckluft är ofta att slöseri i sig, anser Peter Karlsson, konsult med energieffektivisering i mindre företag som specialitet. Ett sätt att ändå spara är att återvinna värmen från kompressorerna.

– Mitt budskap är att tryckluften ska byggas bort och ersättas med andra drivdon, säger Peter Karlsson, på konsultföretaget Industriell Laststyrning. Han arbetar bland annat för Energikontor Sydost med energianalyser av företag. Han berättar att tryckluftsystem ger de tredje största energiförlusterna i mindre och medelstora företag, efter belysning och ventilation.  När fabriken går står den för omkring en tredjedel av hela energibehovet i ett genomsnittligt mindre verkstadsföretag.
– Det riktigt stora är att verkningsgraden för tryckluft är så dålig, enbart fem procent, säger Peter Karlsson.

Till det kommer att tryckluftsystemen oftast läcker.  Nästan alla företag har läckage. Hos dem som slarvar kan upp till 40 procent av energin försvinner den vägen. De som är riktigt bra på att täta läckorna får ändå några procents läckage.

Det bästa är enligt Peter Karlsson att använda eldrivna verktyg och drivdon. När det inte går, kan slöseriet minskas, till exempel genom rätt storlek på utrustningen och behovsstyrning.
– Inom fastighetssektorn används tryckluft ibland till att blåsa rent, ventiler med mera, och då blir det ofta med små verktyg som inte frekvensstyrs, ofta kolvkompressorer, säger Peter Karlsson.
Ett annat knep är att sänka trycket i systemet. Ofta behövs inte 7 bar som är det vanliga utan 6 bar kan räcka och då minskar energianvändningen med 13 procent, tipsar Peter Karlsson.
Värmen från systemet kan också utnyttjas, till att värma tappvatten till exempel.

Text Kerstin Lundell, Energi & Miljö nr 9/12 sid 48

Fakta: Tryckluft

  • 70 procent av kostnaden under en kompressors femtonåriga livslängd är energi, 10 procent är underhåll och 20 procent är investeringen
  • 80-90 procent av läckaget finns längst ut i systemet, nära de verktyg eller maskiner som drivs
  • En stor besparing är att endast hålla sitt nät trycksatt när produktion pågår
  • Se upp för långa slanganslutningar. Slangarna slits och åldras och läckage kan uppstå, de har också höga tryckfall
  • Kontrollera att styrsystemet väljer en liten kompressor för topplasten, om det finns flera kompressorer installerade.
  • Ha en så liten variation som möjligt på trycket, Energimyndigheten rekommenderar 0,5 bar eller mindre.

    Källa: Energimyndighetens broschyr ”Krav på tryckluftssystem” med tips och råd om bland annat upphandling och underhåll av tryckluft. Broschyren finns att hämta på Energimyndighetens hemsida.
    IL

Publicerad 19 september 2012

På nytt jobb

Jakob de Ron har anställts som energikonsult på FVB Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Property Partner.
Sebastian Franzke har anställts som teknisk säljare på projektservice hos Jeven AB, Gävle. Han kommer från Gävle kommun.
Rhode Östling har utsetts till gruppledare för vvs i Skåne hos Norconsult AB, Malmö. Hon kommer från WSP.
Christian Sjöström har anställts som drift-/servicetekniker hos Swegon Sverige i Malmö. Han kommer från Coor.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.