Innovation | 19 mar

Batterifabrik på Hisingen ska kylas med avloppsvatten

Volvo Cars och Northvolt etablerar en ny batterifabrik, Novo Energy, på Hisingen i Göteborg. Den energikrävande tillverkningsprocessen kommer att kylas ned med hjälp av renat avloppsvatten - som även förser staden med fjärrvärme.

Batterifabrik på Hisingen ska kylas med avloppsvatten
Ahlsell levererar stålrör till det innovativa projektet där avloppsvatten ska kyla batterifabrikens tillverkningsprocesser. Foto: Ahlsell

Lösningen, som är det enda i sitt slag i stor skala, innebär att avloppsvatten som vanligt renas och att värmen tas upp i fjärrvärmenätet. I stället för att gå ut i havet leds vattnet vidare till den nya batterifabriken där det kyler tillverkningsprocessen.

Det återuppvärmda, cirka 30-gradiga vattnet, leds sedan tillbaka till Gryab via Göteborg Energis värmepumpar där överskottsvärmen tas omhand ytterligare en gång innan det rena vattnet slutligen släpps ut i havet.

Arbetet med ledningarna pågår för fullt, med en tight deadline. Annebergs Rör & Anläggning ska dra två ledningar, tur och retur, om vardera 6 km stålrör som kommer leda 1 200 liter vatten i sekunden mellan Gryab och Novo Energys fabrik. Det kommer att gå en kallvattenledning till fabriken och en varmvattenledning tillbaka.

Ahlsell levererar ledningar till delar av projektet.

– Vid årsskiftet visade det sig att vår tilltänkta leverantör inte skulle kunna leverera stålrör i den mängd och takt vi behöver. Frågan gick därför till Ahlsell som vi sedan länge har ett bra samarbete med. De kommer nu att leverera 1 200 meter stålrör i dimension 1 000 millimeter till tre av etapperna i projektet, berättar Viktor Karlsson, platschef på Annebergs Bygg & Anläggning.

Byggtiden motsvarar i detta fall den totala projekteringstiden vilket gör att projektering och byggnation ofta sker parallellt

Att valet föll på stålrör beror delvis på att det är ont om plats för infrastruktur under marken. Det gör att ledningen delvis kommer att ligga synlig ovan mark och därför behöver vara robust och klara yttre åverkan. För att kunna installeras på den angivna sträckan är en stor del av rören i projektet specialbeställda i unika längder och böjar. Förutom att själva omfattningen gör arbetet komplext, är tiden den absolut största utmaningen.

– Byggtiden motsvarar i detta fall den totala projekteringstiden vilket gör att projektering och byggnation ofta sker parallellt. Nya förutsättningar dyker upp under resans gång som gör att vi behöver vara flexibla och snabbt kunna tänka om, fortsätter Viktor Karlsson.

Genom att nu ta vara på det som annars ses som en restprodukt – avloppsvattnet, slipper fabriken förbruka stora mängder dricksvatten eller ta råvatten från en sjö eller vattendrag. Dessutom kan batterifabriken spara mycket el genom att kyla anläggningen på det här sättet.

Källa: Ahlsell

Publicerad 19 mars 2024

På nytt jobb

 Jeanna Nylander har utsetts till vd för Bengt Dahlgren Syd AB, Malmö. Hon kommer från Allbygg.
Anders Sjögren har utnämnts till vd för Bastec AB, Stockholm. Han var tidigare affärsområdeschef Produkter på företaget.
Victor Ahl har anställts som energi- och vvs-ingenjör hos Energija, Jonsered. Han kommer från Afry.
Marcus Sandlund har utnämnts till kommersiell direktör på Caverion. Han var tidigare affärsområdeschef för advisory business i företaget.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.