Ändrade råd om eldstad och rökkanal

Boverket har kommit med nytt allmänt råd kring eldstad och rökkanal.

Boverket har gett ut ett nytt allmänt råd om vilka åtgärder som kräver anmälan till kommunen vid väsentlig ändring av eldstad och rökkanal samt för ändringar av en byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i en byggnad. Det befintliga allmänna rådet BBRAD har också uppdaterats med en ändring av tabellen som beskriver kriterierna för kritiska förhållanden vid utrymning.  Mer om detta finns att läsa på www.boverket.se

Allmänt råd om anmälan av åtgärder som inte är bygglovspliktiga, VÄS1

http://www.boverket.se/Lag-ratt/Boverkets-forfattningssamling/BFS-efter-forkortning/VAS/

Uppdatering av BBRAD2

http://www.boverket.se/Lag-ratt/Boverkets-forfattningssamling/BFS-efter-forkortning/BBRAD—Analytisk-dimensionering-av-brandskydd/

Informationsblad om VÄS1http://www.boverket.se/Global/Om_Boverket/Dokument/nyhetsbrev/boverket%20_informerar/2012/2012-7.pdf

Källa: Boverket

Publicerad 14 december 2012

På nytt jobb

Jakob de Ron har anställts som energikonsult på FVB Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Property Partner.
Sebastian Franzke har anställts som teknisk säljare på projektservice hos Jeven AB, Gävle. Han kommer från Gävle kommun.
Rhode Östling har utsetts till gruppledare för vvs i Skåne hos Norconsult AB, Malmö. Hon kommer från WSP.
Christian Sjöström har anställts som drift-/servicetekniker hos Swegon Sverige i Malmö. Han kommer från Coor.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.