Amerikanska regler styr svenskt hotell

När hotellkedjan Marriott byggde nytt i Stockholm var det amerikanska brandregler som satte standarden. Resultatet blev för Sverige ovanliga lösningar med trycksatta trapphus och brandgasfläktar.

marriottlobbyfotoil-1_web.jpg

Brandsäkerheten är viktig för hotellkedjan Marriott, som skickade egna kontrollanter till bygget i Stockholm.

– Vi tar max 556 gäster i våra 278 rum med extrabäddar, vi har 1 000 kvadratmeter mötesyta och den största lokalen har 370 platser. Restaurangen har 160 platser och totalt får maximalt 870 personer befinna sig i lobbyytan.
Hotellchef Martin Åkesson kan sin nya arbetsplats som ett rinnande vatten. Hotellet invigdes i februari och ligger på Kungsholmen i Stockholm, en bit från centrum men fortfarande i innerstaden. Här ska affärsresenärerna hitta ett andra hem, är det tänkt. Marriott är en amerikansk, familjeägd hotellkejda med flera hotell i Sverige. Nytillskottet, som är byggt av Skanska, drivs av ett norskt företag på franchisebasis. Men att varumärke och koncept ägs av en amerikansk familj har stort genomslag på utförandet av hotellbyggnaden. Alla ritningar har varit i USA och blivit godkända av familjens kontrollant, något som märks, enligt Martin Åkesson.
– Det är ett smart bygge logistiskt. Sådana enkla saker som att det är 37 rum per våning är väldigt genomtänkt, eftersom en städare normalt klarar av 20 rum per dag. Dessutom är allt lättarbetat, ta till exempel inredningen på badrummen där ett av kraven var vägghängd wc.

Ingen dödsbrand
Den totala golvytan är 21 000 kvadratmeter, och har ett brandskydd som är ovanligt för Sverige och bitvis tuffare än vad de svenska kraven föreskriver.
– Brandskyddet ska följa Marriottstandard, och det är något utöver det vanliga. Allt är väldigt specificerat. En man från den innersta Marriott-kretsen är med och granskar alla nyetableringar. Han var här två gånger, och han var väldigt skärpt. Marriott är stolta över att inte en enda människa har omkommit i brand på något av kedjans hotell sedan starten 1957, berättar Martin Åkesson.
– Kraven finns även i Sverige, men bara för byggnader med högre höjd, förtydligar Tomas Fagergren från Brandskyddslaget, som varit byggets brandskyddskonsult beträffande brandgaskontrollsystem och ventilationsbrandskydd.
Det är en fråga om dubbel säkerhet. Dels gästernas säkerhet, dels att företaget ska undvika stämningar.

Sprinkler och fläktar
– Säkerhet är viktigare och viktigare för de som är ute och reser, säkerhet och miljö är två viktiga argument när man upphandlar avtal med olika företag, säger Martin Åkesson.
Förutom en omfattande sprinkling har hotellet försetts med kraftfulla fläktar, som i händelse av brand ska trycksätta trapphusen. Här fick de amerikanska kraven modifieras en aning. Det svenska klimatet satte käppar i hjulen för önskemålet om ett minsta övertryck på 50 Pa. Motsvarande svenska rekommendation är 30 Pa. Övertrycket får inte heller bli för stort, eftersom det kan bli problem med att öppna dörrarna. Om en dörr öppnas mot trapphuset gäller krav på lägsta lufthastighet för att hindra att brandgas tränger in i trapphuset.
– NFPA (National Fire Protection Association) hade inte tänkt på att det kan bli ganska kallt i Sverige och att det då kan bli svårt uppnå min-trycket, säger Tomas Fagergren.
Flödet i trapphusen är följaktligen stora, 7 kubikmeter i sekunden, för att kompensera den termiska tryckskillnaden som uppstår när det är kallt ute. Fläktarna skulle kunna ge ett rejält övertryck om det inte vore för spjället överst i trapphuset. Det är ett konstanttrycksspjäll som strävar efter att hålla rätt tryck i trapphuset oavsett utetemperatur. Spjället har sin egen historia, för när det kom från fabrik visade det sig att det var inställt på för högt tryck. Det blev till att montera på nya motvikter.

Klarar tre våningsplan
Vad händer då om det skulle börja brinna på hotellet?
Först öppnas fönstret till den aktuella korridoren på gaveln av hotellet och en brandgasfläkt startar. Flödet är cirka 1,5 kubikmeter per sekund och korridor. Ett spjäll öppnar för att ventilera ut rökgaserna via särskilda kanaler och trapphusen trycksätts så att de har ett statiskt övertryck jämfört med korridorerna. Hisschakten tryckavlastas termiskt för att hindra brandgasspridning. Alla delar i systemet som behöver kraft får det från ett dieseldrivet reservkraftverk i källaren. Systemet kan hantera brand som uppstår samtidigt på upp till tre våningsplan.
Richard Fjellgren från Sweco Systems var med när systemet skulle visas upp för den amerikanske kontrollanten.
– Han var imponerad. Vi fyllde korridoren med rök, och öppnade fönstren. Röken försvann snabbt, säger han.

flakttilltrapphusfotoil-1_web.jpg

Richard Fjellgren och Thomas Fagergren inspekterar fläkten till trapphuset.

Marriottfamiljen hade ställt funktionskrav, men också kommit med förslag till lösningar.
– Förslagen innebar väldigt stora kanaler, som det inte fanns plats för. Vi satte fläktarna i direkt anslutning till trapphusen istället, säger Richard Fjellgren.
Det fanns också andra krav som överraskade.
– Det fanns krav på övertryck och befuktning vintertid. Vi gjorde ett överslag på kostnaderna och lyckades övertyga dem om att befuktning inte var nödvändigt, säger Karl-Erik Blomquist, också han från Sweco Systems.
Ventilationsbrandskyddet för den allmänna ventilationen är utfört  enligt systemprincipen ”fläktar i drift” i kombination med backströmningsskydd.

Inget vanligt hotell
Vi tar en tur genom hotellet. Bakom en lucka i ett sammanträdesrum döljer sig en av de fläktar som ska trycksätta trapphuset. En observant gäst ser också gallret i väggen i trapphuset. Allra högst upp, väl synligt och åtkomligt, sitter konstanttrycksspjället. Nere i garaget hittar vi apparatrummet med kanaler och aggregat. Här finns också sprinklercentralen och reservkraften i ständig beredskap.
Nog så viktiga detaljer när säkerheten diskuteras vid en upphandling av hotellnätter. Den vanlige hotellgästen märker däremot inget av att Marriott hotell inte är som alla andra svenska hotell. Utan lite mer amerikanskt.

Text och foto: Ingar Lindholm, Energi & Miljö 8/2010 sid 22

 • FAKTA hotell Marriott
   
  Aktörer
 • Byggherre: Faktor Eiendom ASA
 • Operatör: Scandinavian Hospitality Group AS
  Marrioth Germany (Project managment)
 • Teknisk konsult: Paul + Gampe + Partner Germany
 • Totalentprenör: Skanska Sverige AB Hus Stockholm Nord
   
  Konsulter
 • Arkitekt: Reflex Arkitekter AB
 • Konstruktör: Sweco Structures AB
 • Installationskonsult: Sweco System AB.
 • Brandskydd: Brandskyddslaget AB
 • Sprinkler: Fire Tech Engineering AB
   
  Entreprenörer
 • Bygg: Skanska Sverige AB
 • Elentprenör: Skanska Elektro AB
 • Ventilationsentprenör: Sydtotal AB
 • Värme- och sanitetsentprenör: TKI AB
 • Sprinkler: NVS AB
 • Styr:  MPS  Styr& Regler AB
  Stockholm Vatten AB (Vatten)
  Fortum (El)
  Fortum (Värme Kyla)
 • Byggledare: WSP Management
 • Besiktning: WSP Management
Publicerad 1 september 2010

På nytt jobb

Pål Warolin har utsetts till ny vd på Uniwater AB, Göteborg. Han kommer från annan bransch.
 Peter Nyberg har anställts som energistrateg på Specialfastigheter Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Aktea.
Leo Olsson har anställts som energingenjör hos Aktea AB, Stockholm. Han kommer från TUC. Jules Hanley har anställts som energiingenjör i Malmö. Hon kommer från Lunds tekniska högskola. Riccardo Maggioni har anställts som energispecialist i Göteborg. Han kommer från KYH.
Jonas Brandstedt har anställts som projektledare på Ventpartner i Västmanland AB, Västerås.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.