AKTUELLT PROJEKT | 28 nov 2018

AKTUELLT PROJEKT: Sjukhus byter ut alla ventilationsaggregat

AKTUELLT PROJEKT: Sjukhus byter ut alla ventilationsaggregat
Foto: Västra götalandsregionen

Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL) i Trollhättan ska under tre år byta ut alla luftbehandlingsaggregat i vårdblocket.

Arbetet sker främst i fläktrummen på plan 7 och vården kan därför ske som vanligt. Luftbehandlingsaggregat i vårdblocket (även kallad högdelen) som betjänar våningarna 1 till 6 ska bytas. De tolv fläktrummen består i dag av äldre aggregat från 1988 som i projektet ska ersättas med 62 nya energieffektiva FTX-aggregat med roterande värmeväxlare. Fläktrummen får separata luftbehandlingsaggregat för respektive våningsplan och byggnad. Detta skapar en ökad flexibilitet för driftoptimering och framtida verksamhetsförändringar. 

Hillevi Skötte är vd för Ventab, som utsetts till generalentreprenör. – Vi har ju gjort varianter på det förut, och många gånger ansvarat för rör, styr och el i en generalentreprenad, men inte så här stort. Jag drömmer om att ha ansvaret för ett husbygge med arkitekten under mig. Det är min vision i livet. Man måste ha höga mål. 

Upphandlingen skedde under förra hösten då byggherren Västfastigheter gick ut med en förfrågan. Helst ville man ha en ventilationsentreprenör som generalentreprenör, enligt Hillevi Skötte. – De såg ju kostnadsbesparingen, samtidig som bygg är mycket litet i förhållande till ventilation och rör. Den totala entreprenadsumman är cirka 60 miljoner kronor, varav ventilationssumman är 30 miljoner och byggdelen kostar två miljoner. – Vi gör aggregatbyten och anpassar de befintliga fläktrummen från att ha haft några få stora aggregat, till många små. Ventilationsentreprenaden drivs i samverkan med Fyrkantens ventilation och är ett partneringprojekt upphandlat av Västfastigheter. – Vi är vana att arbeta med underentreprenörer, det handlar om att vara öppna och skriva transparenta avtal. Vi har arbetat på likartat sätt på Sahlgrenska sjukhuset, så vi är vana vid denna typ av byggen. 

Energibesparing är projektets huvudfokus. Fläktrummets ombyggnad utformas med målet att skapa en så energieffektiv lösning som möjligt där låg energianvändning för slutprodukten är i fokus. Energibesparingen för projektet är beräknad till cirka 2 700 MWh per år för fjärrvärme och 400 MWh per år för elförbrukning, bland annat med ett SFP-tal på max 1,3 för aggregaten som levereras av Swegon. Projektet ska vara klart 2020.

Text: Mark Kretz

Publicerad 28 november 2018

På nytt jobb

Pål Warolin har utsetts till ny vd på Uniwater AB, Göteborg. Han kommer från annan bransch.
 Peter Nyberg har anställts som energistrateg på Specialfastigheter Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Aktea.
Leo Olsson har anställts som energingenjör hos Aktea AB, Stockholm. Han kommer från TUC. Jules Hanley har anställts som energiingenjör i Malmö. Hon kommer från Lunds tekniska högskola. Riccardo Maggioni har anställts som energispecialist i Göteborg. Han kommer från KYH.
Jonas Brandstedt har anställts som projektledare på Ventpartner i Västmanland AB, Västerås.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.