AKTUELLT PROJEKT | 28 nov 2018

AKTUELLT PROJEKT: Sjukhus byter ut alla ventilationsaggregat

AKTUELLT PROJEKT: Sjukhus byter ut alla ventilationsaggregat
Foto: Västra götalandsregionen

Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL) i Trollhättan ska under tre år byta ut alla luftbehandlingsaggregat i vårdblocket.

Arbetet sker främst i fläktrummen på plan 7 och vården kan därför ske som vanligt. Luftbehandlingsaggregat i vårdblocket (även kallad högdelen) som betjänar våningarna 1 till 6 ska bytas. De tolv fläktrummen består i dag av äldre aggregat från 1988 som i projektet ska ersättas med 62 nya energieffektiva FTX-aggregat med roterande värmeväxlare. Fläktrummen får separata luftbehandlingsaggregat för respektive våningsplan och byggnad. Detta skapar en ökad flexibilitet för driftoptimering och framtida verksamhetsförändringar. 

Hillevi Skötte är vd för Ventab, som utsetts till generalentreprenör. – Vi har ju gjort varianter på det förut, och många gånger ansvarat för rör, styr och el i en generalentreprenad, men inte så här stort. Jag drömmer om att ha ansvaret för ett husbygge med arkitekten under mig. Det är min vision i livet. Man måste ha höga mål. 

Upphandlingen skedde under förra hösten då byggherren Västfastigheter gick ut med en förfrågan. Helst ville man ha en ventilationsentreprenör som generalentreprenör, enligt Hillevi Skötte. – De såg ju kostnadsbesparingen, samtidig som bygg är mycket litet i förhållande till ventilation och rör. Den totala entreprenadsumman är cirka 60 miljoner kronor, varav ventilationssumman är 30 miljoner och byggdelen kostar två miljoner. – Vi gör aggregatbyten och anpassar de befintliga fläktrummen från att ha haft några få stora aggregat, till många små. Ventilationsentreprenaden drivs i samverkan med Fyrkantens ventilation och är ett partneringprojekt upphandlat av Västfastigheter. – Vi är vana att arbeta med underentreprenörer, det handlar om att vara öppna och skriva transparenta avtal. Vi har arbetat på likartat sätt på Sahlgrenska sjukhuset, så vi är vana vid denna typ av byggen. 

Energibesparing är projektets huvudfokus. Fläktrummets ombyggnad utformas med målet att skapa en så energieffektiv lösning som möjligt där låg energianvändning för slutprodukten är i fokus. Energibesparingen för projektet är beräknad till cirka 2 700 MWh per år för fjärrvärme och 400 MWh per år för elförbrukning, bland annat med ett SFP-tal på max 1,3 för aggregaten som levereras av Swegon. Projektet ska vara klart 2020.

Text: Mark Kretz

Publicerad 28 november 2018

På nytt jobb

Magnus Stockhaus har anställts som försäljningsingenjör på Danfoss Climate Solutions i Oskarshamn. Han kommer från Rawplug. Tomas Sandberg har anställts som försäljningsingenjör i Stockholm. Han kommer från annan bransch. Thomas Eriksson har anställts som säljare inom fjärrvärme/fjärrkyla och energioptimering i Stockholm. Han kommer från Grundfos. Alexandra Tilander har anställts som teknisk supportingenjör i Göteborg. Hon kommer från Frico. Ludvig Lundh har anställts som säljare i Stockholm. Han kommer från Elektroskandia.
Sven Carlsson har utsetts till vd för Höganäs energi AB. Han kommer från Hässleholms miljö.
Maria Bard har utnämnts till teamleader i kombination med product manager hos Esbe AB, Reftele. Joi Elebo och Per-Johan Brodén har utnämnts till product managers.
Mari Nilsson har utsetts till vd och koncernchef för Infjärdens värme AB. Hon kommer från Adecco.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.