FRÅGA BYGGTJÄNST | 16 dec 2023

FRÅGA BYGGTJÄNST: Komplicerat med installationsljud

Regler om ljud ges ut av Boverket, Arbetsmiljöverket, Folkhälsomyndigheten och Naturvårdsverket – med regler avses här främst juridiska krav som uppfyller lag, förordning och myndigheters författningar/föreskrifter. En erfarenhet är att många inom vår branschsektor tycker att ”installationsljud” är komplicerat, konstaterar Mats Östlund.

FRÅGA BYGGTJÄNST: Komplicerat med installationsljud
Mats Östlund är konsult på Svensk byggtjänst, Omvärldsbevakning. Han är expert inom energi och vvs.

SVAR: Ett slags utgångspunkt och fokus är Boverkets byggregler, BBR. BBR är också föremål för att ersättas av Möjligheternas byggregler där ljudkraven ser annorlunda ut jämfört BBR.

Boverkets byggregler: För byggnader som innehåller bostäder och eller lokaler anges som funktionskrav att de ska utformas så att uppkomst och spridning av störande ljud begränsas så att olägenheter för människors hälsa därmed kan undvikas. Här avser man med lokaler vårdlokaler, förskolor, fritidshem, undervisningsrum i skolor samt rum i arbetslokaler avsedda för kontorsarbete, samtal eller dylikt.

Bostäder: Installationer ska utformas så att ljud från dessa och från angränsande utrymmen likväl som ljud utifrån dämpas. Detta ska ske i den omfattning som den avsedda användningen kräver och så att de som vistas i byggnaden inte besväras av ljudet. De installationer som brukaren själv råder över och som inte påverkar ljudnivåer i någon annan bostad i samma byggnad, omfattas dock inte av ljudkraven. Det kan exempelvis omfatta ljud från diskmaskin och köksfläkt vid forcering. Kraven ovan är normalt uppfyllda om de allmänna råden i tabell 7:21 a–d uppnås. För installationer gäller tabell BBR 7:21b. Där finns råd om högsta sammantagna ljudnivå för ekvivalent A-vägd ljudnivå, ekvivalent C-vägd ljudnivå och maximal A-vägd ljudnivå.

Fakta

Kom ihåg

  • Nybyggnadskrav bostäder – kraven finns i BBR
  • Nybyggnadskrav lokaler – kraven uppfylls genom SS 25268
  • Ändringskrav – gemensamt krav för bostad/lokal. Nivå för nybyggnadskrav ska eftersträvas

Lokaler: Byggnader som innehåller lokaler ska utformas så att ljud från dessa och från angränsande utrymmen likväl som ljud utifrån dämpas. Detta ska ske i den omfattning som den avsedda användningen kräver och så att de som vistas i byggnaden inte besväras av ljudet. De installationer som brukaren själv råder över och som inte påverkar ljudnivåer i någon annan lokal i samma byggnad, omfattas dock inte av ljudkraven. Kraven ovan är uppfyllda om de byggnadsrelaterade kraven i ljudklass C enligt SS 25268 för respektive lokaltyp uppnås.

Standarden – SS 25268 Byggnadsakustik – Ljudkrav för utrymmen i byggnader – Vårdlokaler, undervisningslokaler, förskolor och fritidshem, kontor, hotell och restauranger: Observera att standarden är uppdaterad under 2023 vilket innebär nya förhållanden i den där ljudklasserna har försvunnit. Det finns också krav på hotell och restauranger där den senare är en ny kategori jämfört med förra utgåvan. Standarden har genomgått en stor revidering och anger funktionskrav för två nivåer, grundläggande krav och utökade krav i stället för ljudklasserna A, B och C, som BBR refererar till.

Grundläggande krav är ljudförhållanden som i huvudsak bedöms motsvara föreskrifterna i BBR och Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus.

Utökade krav är ljudförhållanden i en verksamhetslokal som motsvarar en väsentligt bättre ljudmiljö än samhällets lagstadgade minimikrav.

BBR – Bullerskydd vid ändring av byggnader: Krav på ljudförhållanden vid ändring av byggnad är gemensamma oavsett om det handlar om bostads- eller lokalbyggnad. De krav på ljudnivå och ljudisolering som gäller vid uppförande av nya byggnader enligt avsnitt 7:2 ska eftersträvas vid ändring av byggnad.

Text: Mats Östlund, konsult på Svensk byggtjänst, Omvärldsbevakning

Publicerad 16 december 2023

På nytt jobb

Dick Sellberg har anställts som säljare hos Roth Sverige AB, Malmö. Han kommer från STP Konsult.
Christel Ternström har anställts som innesäljare på Ekovent AB, Malmö. Hon kommer från Lindab.
Jenny Stenberg har utsetts till produktchef bygginfo hos Svensk byggtjänst, Stockholm. Hon kommer från Fastighetsmäklarförbundet.
 Kristin Olving har anställts som konsult för att jobba med miljöcertifieringar och taxo­nomi på Energi och miljö hos Bengt Dahlgren Göteborg AB. Hon kommer från annan bransch. Tobias Dahlquist har anställts som biträdande vvs-konsult. Han kommer från Yrgo. Jesper Knutsson har anställts som expert på cirkulära vattensystem och dagvattenhantering. Han kommer från Chalmers. Linnea-Louise Joo har anställts som biträdande konsult. Hon kommer från Chalmers. Pär Holm har anställts som elkonsult. Han kommer från Bravida. Christoffer Alm har anställts som konsult och gruppledare inom energieffektivisering. Han kommer från Chalmers industriteknik. Moa Normark har anställts som biträdande vvs-konsult. Hon kommer från Chalmers. Fredrik Risby har anställts som seniorkonsult som besiktningsman, uppdragsledare, byggledning och kontroll­ansvarig i Borås. Han kommer från Afry.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.