Tema: Värme | 26 sep

Energisystem där värmen används flera gånger om

När stadsdelen Sköndal i södra Stockholm växer kommer de nybyggda fastigheterna att bli del i ett modernt system där energi kan nyttjas flera gånger vid olika temperaturer. Målet är att skapa ett energisystem som både är resurseffektivt och hållbart.

Energisystem där värmen används flera gånger om
Stadsdelen Stora Sköndal. Under bebyggelsen ser man fjärrvärmenätet där pilarnas olika färger visar olika temperaturer i nätet och hur vattnet cirkulerar så att värmen kan användas i flera fastigheter. Illustration: Stockholm Exergi

Hjärtat i den nya hållbara stadsdelens energisystem kommer bli det som man valt att kalla ”den nya generationens fjärrvärme”, ett koncept som gör det möjligt att flytta energi mellan fastigheterna i området och att använda värmen flera gånger vid olika temperaturer, utan att ta omvägen via en värmepump för att få rätt temperatur. Överskott av värme från till exempel varmvattencirkulationen (VVC) och radiatorerna som har använts i en fastighet kan exempelvis användas direkt som golvvärme i en annan fastighet.

– Att ta vara på energin direkt från en fastighet till en annan utan att behöva ta vägen förbi en värmepump har vi aldrig tidigare gjort i Stockholm Exergis fjärrvärmenät, det är mycket resurseffektivt, säger Carl Lidholm, försäljningschef på Stockholm Exergi.

Fakta

Utbyggnaden av Stora Sköndal

  • I Stora Sköndal i södra Stockholm växer en ny stadsdel fram, byggd på idén om social och miljömässig hållbarhet. På det 75 hektar stora området ska 4 500 nya bostäder och 1 500 nya arbetsplatser skapas under loppet av de kommande decennierna.
  • Stiftelsen Stora Sköndal är ursprunglig markägare och initiativtagare till utvecklingen. Genomförandet görs i stiftelsens anda av dotterbolaget Stora Sköndals framtidsutveckling AB, i nära samarbete med Stockholms stad och utvalda byggaktörer som har fokus på hållbarhet och långsiktighet.
  •  I aktuell etapp ska Heba/Åke Sundvall, Wallenstam, K2A, Nrep, Malmegårds och Sisab bygga bostäder, verksamhetslokaler, förskolor och skola. Just nu är detaljplanen för denna etapp i granskningsfas.

Förutom fjärrvärmen kommer solceller, batterier och andra energilösningar också att vara naturliga delar i utvecklingen av Stora Sköndal. Tack vare att fjärrvärmen tar vara på energin på ett mycket effektivt sätt behöver inte el användas för uppvärmning, elen kan i stället användas där den gör mer nytta, till exempel för att ladda elfordon.

– Som markägare är vi en garant för att vi arbetar tillsammans på stadsdelsnivå, istället för att varje kvarter utgör en separat enhet. Systemet innebär samtidigt en flexibilitet för byggaktörerna att själva välja hur de vill komplettera energiförsörjningen, vilket gynnar såväl dem som stadsdelen i stort, säger Tomas Krywult, vd på Stora Sköndals framtidsutveckling.

Under hösten ska detaljprojektering och detaljplanearbete genomföras. I början av 2024 är målet att första spadtaget tas för utbyggnaden av Stora Sköndal och skapandet av det nya energisystemet.

Fakta

Den nya generationens fjärrvärme

  • Nästa generations fjärrvärme bygger på ett lokalt fjärrvärmenät där systemtemperaturer skiljer sig från vanliga fjärrvärmenätet. Med lägre systemtemperaturer kan överskottsvärmen från restvärme användas direkt av en annan kund utan att behöva ta vägen förbi en värmepump för att få rätt temperatur. Värmen används flera gånger vid olika temperaturer. Det nya lokala fjärrvärmesystemet byggs integrerat för en stadsdel som komplement till dagens befintliga fjärrvärme.
  • I Stora Sköndal kommer det befintliga fjärrvärmenätet att bli en del av det nya fjärrvärmesystemet. Detta möjliggör högre systemnytta, eftersom fjärrvärmen tar vara på energin på ett mycket effektivt sätt så att el inte behöver användas för uppvärmning.
Publicerad 26 september 2023

På nytt jobb

Pål Warolin har utsetts till ny vd på Uniwater AB, Göteborg. Han kommer från annan bransch.
 Peter Nyberg har anställts som energistrateg på Specialfastigheter Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Aktea.
Leo Olsson har anställts som energingenjör hos Aktea AB, Stockholm. Han kommer från TUC. Jules Hanley har anställts som energiingenjör i Malmö. Hon kommer från Lunds tekniska högskola. Riccardo Maggioni har anställts som energispecialist i Göteborg. Han kommer från KYH.
Jonas Brandstedt har anställts som projektledare på Ventpartner i Västmanland AB, Västerås.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.