Energieffektivisering | 27 dec 2022

1 500 nya energieffektiva bostäder i huvudstaden

Stockholms stad har beviljats ett lån på 2,5 miljarder kronor från Europeiska investeringsbanken, EIB, för att bygga 1 500 nya energieffektiva bostäder i huvudstaden.

1 500 nya energieffektiva bostäder i huvudstaden
Stockholms stad ska bygga 1 500 nya energieffektiva bostäder och har beviljats 2,5 miljarder i lån från Europeiska investeringsbanken. Foto: Ana Borquez/Unsplash

– Att bekämpa klimatförändringarna har högsta prioritet hos EIB. Investeringar i energieffektivitet är ett av de mest kostnadseffektiva och rationella sätten att spara energi. Vi är därför glada att stödja Stockholms stad i sina ansträngningar att tillhandahålla smarta, hållbara och energisnåla bostäder. Projektet är inte bara ett steg framåt i en hållbar stadsutveckling i Sverige, utan bör också leda till en minskning av energiförbrukningen för invånarna och därmed sänka deras energiräkningar, säger Thomas Östros, vice president för EIB och ansvarig för Sverige.

Thomas Östros, vice president på Europeiska investeringsbanken. Foto: EIB

EIB uppger vidare att finansieringen av detta projekt ligger i linje med bankens låneprioriteringar för energieffektivitet och klimatåtgärder samt är anpassad till Parisavtalet. Dessutom bidrar projektet till Sveriges nationella energi- och klimatplan samt Stockholm stads miljöprogram och klimathandlingsplan.

– Stockholms stadvärdesätter sitt långvariga samarbete med banken, som tillhandahåller långfristiga lån som matchar stadens finansieringsbehov. EIB:s delfinansiering bidrar till diversifieringen av Stockholms låneportfölj och gör det möjligt för staden att finansiera sina stadsutvecklingsprojekt, som är bra för klimatet och för människorna, säger Sofie Nilvall, finanschef på Stockholms stad.

De högkvalitativa och energieffektiva bostäderna som byggs med höga energieffektivitetsstandarder kommer att leda till lägre drifts- och energikostnader. Bostäderna siktar på att förbruka 25 procent mindre energi än vad som krävs för nära-nollenergibyggnader, vilket gör projektet mycket energieffektivt.

Bostäderna kommer att byggas av tre bostadsföretag som ägs av kommunen och kompletterar privat bygg- och renoveringsverksamhet. Svenska kommuner har en laglig skyldighet att tillhandahålla hyresbostäder utan diskriminering, för att säkerställa en rättvis och lika behandling av alla sina invånare. Det innebär att de äger stora bestånd av hyresbostäder och spelar därför en viktig roll vid övergången till energieffektivitet.

Källa: Europeiska investeringsbanken

Publicerad 27 december 2022

På nytt jobb

Lars Pellmark har utsetts till specialist teknisk förvaltning hos Jernhusen AB, Stockholm. Han kommer från Skandia fas­tigheter.
Bengt Bäckström har anställts som teknisk säljare på Hallströms verkstäder AB, Nälden. Han kommer från Fläktgroup.
 Sofie Bjurling har utnämnts till produktchef för varumärket Pneumatex hos IMI Hydronic Engineering AB. Hon var tidigare kundvårdsspecialist på företaget. Lena Särehag Bellwood har utsetts till produktchef för varumärkena TA och Heimeier. Hon kommer närmast från Protek där hon var projektledare.
 Deniz Kalkan har anställts som sprinklerkonstruktör hos Intec. Han har tidigare arbetat som vvs-konstruktör på Technoresolut och Sweco.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.