Bildtexter: I Helsingfors i Finland, på området Eko-Vik, har sammanlagt nio fastigheter försetts med solvärmesystem med vilka värme produceras för uppvärmning av varmt vatten och i några fall för golvvärme. Bilder: Helen Ab

Soluppvärmning kan täcka över 80 procent av uppvärmningsbehovet i hushållen i nordiska länderna

SOLVÄRME

Enligt forskare vid Aalto-universitetet är det möjligt att med lämpliga solenergisystem producera t.o.m. över 80 procent av energibehovet för uppvärmning av hushållen i Finland.

- Resultatet har beräknats för förhållandena i Finland, men gäller i princip även för Sverige, Norge och på annat håll på samma breddgrad. Visserligen påverkar de lokala förhållandena i någon mån, säger Hassam ur Rehman, som disputerar i ämnet vid Aalto-universitetet.

När priset på uppvärmningsenergi från solen antogs vara konkurrenskraftigt med de uppvärmningsalternativ som används i dag, fick man enligt forskarnas beräkningar 53–81 procent av årsförbrukningen av uppvärmningsenergi i hushållen täckt med förnybar energi, beroende på vilket tekniskt utförande som valdes.

Forskarna beräknade mängden värme man fick ut för användning när energin för uppvärmningen av hushållen samlades med soluppvärmning och insamlad energi lagrades inför kalla perioder. Forskarna prövade i sina beräkningar såväl vattenlagring i ackumulatortankar på markytan, avsedda för kortvarig lagring, som säsongslagring i borrhållslager. Resultaten var beroende av hur värmepumparna samt ackumulatortankarna och borrhålslagren för lagring av värmeenergi användes tillsammans.

Uppvärmningen av byggnader hör till de största koldioxidkällorna i Europa. Inom EU används 40 procent av all energiförbrukning för uppvärmning. 

- Exempelvis i Finland går över 80 procent av energiförbrukningen åt till att värma byggnader och vatten, och behovet ökar hela tiden. Solenergi ger ekonomiskt rationella möjligheter att samla energi för ändamålet och minska koldioxidutsläppen, i synnerhet i södra Finland, där största delen av befolkningen bor”, säger professor Kai Sirén på Aalto-universitetet.

Lägre priser har redan gjort solenergin till ett konkurrenskraftigt alternativ på energimarknaderna även i Norden. I Danmark, till exempel,  har användningen av solenergi i fjärrvärmeproduktionen ökat snabbt.

Sirén anser det vara viktigt med fortsatt forskning i ämnet, vilket förutsätter mätresultat från systemet som har byggts och genomförts i Finland.

- Det är frågan om ett beräkningsresultat, som innehåller osäkerhetsfaktorer, även om valet av indata och simuleringarna har gjorts ytterst noggrant”, påpekar Sirén.

 

Källa: 
Aalto-universitetet