Kommuner i Västra Götaland bildar nätverk för solelutbyggnad

SOL

Minst 4000 kvadratmeter installerade solceller som producerar egen el till kommunal verksamhet. Det är ett av målen för projektet Sol i Väst där kommuner och kommunala bolag i Västra Götaland under tre år ska bygga solcellsanläggningar och samarbeta för att öka intresset för solel.

De senaste åren har priserna på solcellsanläggningar rasat, vilket innebär att egenproducerad solel har blivit både relativt billig och enkel att installera. 

– Sol är en av de energiformer som har absolut lägst miljöpåverkan och för att bygga ett hållbart energisystem måste vi använda mer solenergi, säger Amar Ðelilović, projektledare för Sol i Väst.

Projektet Sol i Väst drivs av Västra Götalands energikontor, Hållbar Utveckling Väst, och utgörs av två nätverk, ett på basnivå och ett på avancerad nivå bestående av offentliga aktörer som kommuner och kommunala bolag. Deltagarna ska dels utbilda sig, dels planera och beställa solcellsanläggningar och dels fördjupa sina interna kunskaper om solel. Nätverksdeltagarna ska i snitt installera minst 200 kvadratmeter solceller. Genom att själva genomföra installationerna kan nätverksdeltagarnas anläggningar inspirera andra till att göra likadant och bli producenter av egen förnybar el. 

– Syftet med Sol i Väst är så klart att bygga ut solelproduktionen i Västra Götaland. Men långsiktigt är det ännu viktigare att sprida erfarenheter från projektet och öka intresset för solel, säger Amar Ðelilović.

Därför satsar Sol i Väst på att skapa en plattform för regionala solcellssatsningar i stort, genom att knyta aktörer utanför nätverket till sig och genom en webbportal om solenergi. Webbplatsen kommer att utgöra en grund för offentliga aktörer, företag och privatpersoner att utvärdera möjligheterna till egna solcellsinstallationer.