Vill sänka gränsen för BPA

I en rapport tonar Efsa ned riskerna med bisfenol A. Men kommande studier kan ändra riskbedömningen redan i år.

EU:s livsmedelsmyndighet Efsa har gått igenom drygt 450 vetenskapliga studier om hälsoriskerna med plastkemikalien bisfenol A och kommit fram till att oron kan vara överdriven. Enligt myndigheten får människor och foster i sig så små mängder av bisfenol A, BPA, att kemikalien inte anses skada hälsan. Efsa bedömer dock att det finns vetenskapligt stöd för att BPA påverkar njurar, lever och bröstkörtlarna hos försöksdjur. Det är mer osäkert om kemikalien påverkar fortplantning, ger hjärt- och kärlsjukdomar eller orsakar cancer.

Vill sänka från 50 till 5
Trots små hälsorisker rekommenderar Efsa ändå att gränsvärdet för de mängder BPA som anses säkert att få i sig per dag sänks kraftigt

– från 50 till 5 mikrogram per kilo kroppsvikt. I den rapport som Kemikalieinspektionen, Boverket och Livsmedelsverket presenterade i slutet av förra året uppmättes halter av BPA i kallvattnet i nio av 22 lägenheter. Den högsta halten, som mättes i en fastighet, var 1,1 mikrogram. BPA finns även i bland annat kvitton, livsmedelsförpackningar och byggmaterial. Inom ramen för amerikanska US National Toxicology Program (NTP) pågår just nu en annan stor utvärdering. Efsa påpekar därför att deras riskbedömning kan komma att ändras framöver. En rapport med Efsas slutliga rekommendationer kommer senare i år.

Marie Granmar, Energi & Miljö nr 2/2014 sidan 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicerad 24 februari 2014

På nytt jobb

Klas Tauberman har anställts som elkonsult. Han kommer från ELK Göteborg.
Alexander Bäck har anställts som vvs-konsult hos Bengt Dahlgren Göteborg AB. Han kommer från Newton.
Marie Fossum Strannegård har utsetts till ny vd för IVL Svenska Miljöinstitutet.
Gunnar Linder har utsetts till ny chef för WSP Systems, installationskonsultdelen.
Per Johansson har utsetts till vd för Climat80 Entreprenad AB, Malmö. Han kommer från Nordomatic.
Kent Edvardsson har anställts som säljansvarig i Stockholmsdistriktet hos Watt Heating AB med ansvar för Stockholm, Sundsvall, Örebro, Linköping. Han kommer från Bravida.
Andreas Behm Fredin har utsetts till chef för division Konstruktion & installation hos Tyréns AB, Stockholm.
Jakob Jamot har utsetts till teknisk chef hos Free Energygruppen, med placering i Göteborg. Han kommer från Azelio
Tobias Eriksson har utnämnts till ansvarig för affffärsområde Öst hos Instalco. Han efterträder Peter Westman som övergår till en konsultroll inom Instalco.
Magnus Petersson har utsetts till försäljnings- och marknadschef hos Beulco Armaturs AB, Helsingborg. Han kommer från annan bransch. Peter Lönnbrink har anställts som konstruktör
Simon Nilsson har anställts som ingenjör för arbete med energieffektivisering på Leosol Energi AB. Han kommer från Boliden Mineral.
Elin Öman har anställts som projektledare hos Eon Energilösningar AB, Stockholm. Hon kommer från studier.
Johan Nyhlén har anställts som försäljningsingenjör hos Nicotra Gebhardt AB, region Väst. Han kommer från ebmpapst.
Lennart Lifvenhjelm har anställts som teknikansvarig på Jernhusen AB, Stockholm. Han kommer från Vasakronan.
Patrik Vinsa har utnämnts till vice vd med operativt ansvar för hela serviceverksamheten på samtliga nio orter där Indoor är verksamt med lokalkontor.
Patrik Armborsth har utsetts till avdelningschef hos Indoor Energy Services Sweden AB i Stockholm. Han kommer från Exhausto.
Niclas Mantinieks har utsetts till vd för Sandbäckens Brandskydd AB, Stockholm. Han kommer från Presto.
Per-Eric Hjelmer har anställts på Aquademica AB:s inomhusmiljögrupp i Stockholm. Han kommer från Tyréns.
Erik Svensson har utsetts till platsansvarig hos VVS Tjänst Sverige AB i Kalmar. Han kommer WSP.
Niclas Lööf har tillträtt som nyckelkundsansvarig med placering i Göteborg. Han kommer från Carrier.
Mushtak Alshamary har anställts som nyckelkundsansvarig med placering i Göteborg. Han kommer från Caverion.
Per Sandsjö har anställts som nyckelkundsansvarig med placering i Lidköping. Han kommer från Roth Sverige.
Richard Schöniger har tillträtt som nyckelkundsansvarig på Panasonic Heating and Cooling med placering i Jönköping. Han kommer från Dahl Sverige.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Energi & Miljö Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att Energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.