Historia | 31 maj 2023

Viktiga händelser i radonets historia

Radonfrågan är lika dagsaktuell som någonsin. Men det finns några historiska skeenden som förtjänar en tillbakablick. Med hjälp av radonmätningsföretaget Radonova uppmärksammar vi tre händelser som haft - och fortsätter att ha - avgörande betydelse för arbetet med att minska de hälsofarliga effekterna av förhöjda radonhalter.

Viktiga händelser i radonets historia
Forskarna Maria Skłodowska-Curie och hennes man Pierre Curie upptäckte två nya radioaktiva grundämnen: polonium och radium. Bildkälla: Radonova

1895: Framsteg med röntgenstrålar och radioaktivitet

Vid förra sekelskiftet gjordes flera viktiga framsteg. År 1895 upptäckte den tyske fysikern Wilhelm Conrad Röntgen röntgenstrålar. Ett år efter det upptäckte den franske fysikern Antoine Henri Becquerel att uransalter avgav genomträngande strålning av okänt ursprung. Becquerel fann detta av en slump under sina undersökningar om fosforescens. 

Ett par år senare, 1898, undersökte forskarna Maria Skłodowska-Curie och hennes man Pierre Curie andra ämnen som producerade liknande strålning och upptäckte då två nya radioaktiva grundämnen: polonium och radium. De myntade även termen ”radioaktivitet” för att beskriva spontana utsläpp av energi från instabila atomkärnor.

1902 föreslog den brittiske fysikern Ernest Rutherford och kemisten Frede­rick Soddy att radioaktivt sönderfall involverade omvandlingen av ett element till ett annat. Året efter, 1903, fick Becquerel och Curies Nobelpriset i fysik för sina upptäckter om radioaktivitet. Några år senare, 1911, fick Marie Curie ett andra Nobelpris i kemi för sin forskning om polonium och radium.

1985: Radon i hemmen – ännu ingen stor fråga

Hälsoeffekterna av radonexponering i gruvor är allmänt kända sedan en längre tid men riskerna med radon­exponering i våra hem blev inte en stor fråga förrän i mitten av 1980-talet. 

Det finns bland annat ett berömt fall där Stanley Watras, som arbetade vid ett kärnkraftverk i Pennsylvania, utlöste strålningsdetektorn för anläggningen när han kom in. Intressant nog var kärnkraftverket då inte i drift utan under uppbyggnad. Vad orsakade då utslaget i strålningsdetektorn när Stanley kom in i anläggningen?

Vidare undersökningar avslöjade att han hade mycket höga radonnivåer i sitt hem. Experter mätte strålningsnivåer som var cirka 700 gånger högre än den maximala nivå som anses vara säker för mänsklig exponering. Det innebar att familjen Watras hade levt i en inomhusmiljö som var mycket ohälsosam.

Forskning har visat att radon är den näst största orsaken till lungcancer (efter rökning). År 1988 klassificerade IARC radon som en ”human carcinogen type 1”. Även den europeiska koden för lungcancer inkluderar exponering för radon.

Forskning har visat att radon är den näst största orsaken till lungcancer (efter rökning). Illustration: Radonova

2013: Första lagstiftningen i Europa om radon

En av de första lagstiftningarna kring radon var Europeiska unionens Euratom-direktiv 59/2013 ”Grundläggande säkerhetsstandarder”. 

Direktivets avsikt är att skydda EU-medborgare från de risker som uppstår på grund av joniserande strålning, och radonexponering är därför en del av det direktivet. Referensnivån är 300 Bq/m3
när det gäller årlig radonaktivitetskoncentration.

EU:s medlemsländer uppmanas att implementera referensnivån i sina nationella lagar. De flesta länderna har antagit 300 Bq/m3, men vissa har beslutat om ett lägre värde på 200 eller 100 Bq/m3. I Sverige används 200 Bq/m3.

Införandet av Euratom direktiv 59/2013 är viktigt och har haft en stor betydelse i allt från att ange standarder och förbättra rapportering till att förtydliga ansvarsfrågan i frågor som rör strålsäkerhet.

Källa: Radonova

Publicerad 31 maj 2023

På nytt jobb

Lars Pellmark har utsetts till specialist teknisk förvaltning hos Jernhusen AB, Stockholm. Han kommer från Skandia fas­tigheter.
Bengt Bäckström har anställts som teknisk säljare på Hallströms verkstäder AB, Nälden. Han kommer från Fläktgroup.
 Sofie Bjurling har utnämnts till produktchef för varumärket Pneumatex hos IMI Hydronic Engineering AB. Hon var tidigare kundvårdsspecialist på företaget. Lena Särehag Bellwood har utsetts till produktchef för varumärkena TA och Heimeier. Hon kommer närmast från Protek där hon var projektledare.
 Deniz Kalkan har anställts som sprinklerkonstruktör hos Intec. Han har tidigare arbetat som vvs-konstruktör på Technoresolut och Sweco.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.