ENERGI | 24 jan 2017

Västerås får plushus

Västerås får plushus
Plusenergihuset i Kajstaden i Västerås har precis börjat byggas, inflyttning sker 2018. Illustration: Sveafastigheter Bostads AB

Ett plusenergihus med 121 lägenheter byggs i Västerås. Huset får 1 250 kvadratmeter solceller och bergvärmepump. Målsättningen är att nå Miljöbyggnad Guld.

I början av 2018 får de första hyresgästerna flytta in i Västerås nya plusenergihus. Här får de bland annat tillgång till elcyklar, som laddas med el från husets egna solceller delar av året. Den beräknade energianvändningen enligt BBR är 25 kWh/kvm, år Atemp. Ett plusenergihus ska per definition generera mer energi än vad det använder för värme och fastighetsel, utslaget över ett år. Under de solfattiga vintermånaderna kommer plushuset att få köpa el, medan det kan leverera ut el på nätet när det är mer sol.

– På taket kommer det att finnas 1250 kvadratmeter högeffektiva solceller. Husets egen elproduktion beräknas bli 29 kWh/kvm, år, alltså ett överskott på fyra kilowattimmar per kvadratmeter, säger Svante Jernberg, vd på Sveafastigheter Bostad som uppför och ska förvalta huset.

Bra klimatskal, effektiv värmeåtervinning och ett särskilt varmvattensystem som ska minska VVC-förlusterna är andra viktiga komponenter som ska få huset att gå med plus. Huset ligger i fjärrvärmeområdet men värms genom bergvärme. Systemet ska utvärderas av Mälardalens högskola.

– Vi ska börja med att simulera byggnadens energianvändning, inklusive solelsystemet, för att kontrollera om det uppfyller kraven för ett plusenergihus. I nästa steg ska vi mäta när huset är färdigbyggt för att få ytterligare svar på samma fråga. Däremellan ska vi fundera på vad som är en vettig definition på plusenergihus, säger Björn Karlsson, professor i energiteknik vid Mälardalens högskola.

Han pekar på Febys definition av nollenergihus, där viktningsfaktorer används för el och fjärrvärme vilket gör det möjligt att nå plus i en byggnad med solceller och fjärrvärme. El från solcellerna balanserar då tillförd fjärrvärme.

– Men det hänger ihop med BBR också, och i dagens BBR räknas solel som används direkt i byggnaden som en energieffektivisering vilket gör solceller plus bergvärme till en attraktiv kombination. Jag anser däremot att det mest resurseffektiva huset ur systemsynpunkt är anslutet till fjärrvärme med kraftvärme och har solceller på taket, säger Björn Karlsson.

Men närmast är alltså frågan om Sveafastigheter Bostad lyckas med konststycket att bygga ett plusenergihus eller ej.

När är ni säkra på att ni verkligen har byggt ett plusenergihus?

– Jag tror att uppföljningarna kommer att pågå i minst fem år, säger Svante Jernberg.

Fakta

Plushuset:

Beräknad energianvändning: 25 kWh/kvm,år (Atemp)

121 lägenheter

Tre trapphus

Inflyttning första halvåret 2018.

Publicerad 24 januari 2017

På nytt jobb

Pål Warolin har utsetts till ny vd på Uniwater AB, Göteborg. Han kommer från annan bransch.
 Peter Nyberg har anställts som energistrateg på Specialfastigheter Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Aktea.
Leo Olsson har anställts som energingenjör hos Aktea AB, Stockholm. Han kommer från TUC. Jules Hanley har anställts som energiingenjör i Malmö. Hon kommer från Lunds tekniska högskola. Riccardo Maggioni har anställts som energispecialist i Göteborg. Han kommer från KYH.
Jonas Brandstedt har anställts som projektledare på Ventpartner i Västmanland AB, Västerås.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.