Världstoalettdagen | 19 nov 2022

Världstoalettdag med grundvatten i fokus

Idag infaller Världstoalettdagen, en dag instiftad av FN 2013 för att belysa sanitetskrisen i världen och uppmärksamma de 3,6 miljarder människor som lever utan toaletter och värdig hygien. I år är grundvattnet i fokus.

Världstoalettdag med grundvatten i fokus
Idag, 19 november, infaller Världstoalettdagen. Havs- och vattenmyndigheten lägger i år fokus på grundvatten. Foto: Pixabay

Idag lever nästan hälften av jordens befolkning helt utan toalett eller med toaletter av dålig kvalitet som både förstör människors hälsa och förorenar miljön. Otillräckliga sanitetssystem sprider mänskligt avfall i floder, sjöar och mark och förorenar vattenresurserna under våra fötter.

Kopplingen mellan hur våra avlopp ser ut och grundvattnet är viktig. Därför uppmärksammas grundvattnet på årets världstoalettdag – ”låt oss göra det osynliga synligt”, skriver Havs- och Vattenmyndigheten på sin hemsida.

Grundvatten av god kvalitet är ett av Sveriges 16 miljökvalitetsmål, som är en del i Sveriges genomförande av de globala hållbarhetsmålen. Grundvattnet är viktigt som dricksvatten för oss människor. Det påverkar också miljön för växter och djur i ytvatten eftersom grundvatten förr eller senare blir ytvatten. Utsläpp av miljöfarliga ämnen kan förorena grundvattnet. Fler grundvattenresurser behöver därför skyddas utöver de områden där det redan finns, uppger Havs- och Vattenmnyndigheten.

I Sverige har alla idag tillgång till toalett, men hur det ser ut i andra änden av toaletten får inte alltid grönt ljus. Det finns ungefär 720 000 fastigheter som har vattentoalett, men som inte är kopplade till kommunala reningsverk. Av dessa fastigheter har 147 000 (20%) enbart slamavskiljare, till dessa tillkommer också cirka 74 000 fastigheter (10%) där reningen är okänd. Det innebär för dessa uppskattningsvis runt 200 000 avloppsanläggningar att vattenfasen av urin, avföring och allt annat som spolas ner hamnar i våra vattendrag eller i grundvattnet.

Källa: Havs- och vattenmyndigheten

Publicerad 19 november 2022

På nytt jobb

Fredrik Aspe partner på Ebab, har axlat rollen som  vd för Ebab i Stockholm.
Pär Snickar har utsetts till nyckelkundsansvarig för Ouman AB, Göteborg. Han kommer från Regin.
Peter Nöjd har anställts som teknisk säljare på Voltair AB:s Stockholmskontor. Han kommer från Bevent Rasch.
Christian Björkman har utnämnts till försäljningschef för Hansgrohe AB. Han var tidigare projektledare på företaget.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.