Uppskjuten BBR-ändring upprör

Ändringarna av två kapitel i BBR har skjutits upp på obestämd tid. Det innebär att uppdateringen av reglerna för ventilation dröjer, något som upprör bland andra Svensk Ventilation.– Det är fel att Boverket inte prioriterar de ändringar i byggreglerna som kan ha betydelse för människors hälsa, och som är särskilt viktiga för människor som har allergi eller annan överkänslighet, säger Marie-Louise Luther, ombudsman inomhusmiljö hos Astma- och Allergiförbundet.

I höstas beslöt Boverket att skjuta upp arbetet med ändringar av kapitel 6 och 8 i nya BBR som börjar gälla 1 juli. Kapitel 6 handlar om hygien, hälsa och miljö och både Astma- och Allergiförbundet och Svensk Ventilation hade kommit med förslag till ändringar i sina remisser.

Båda organisationerna hade också ställt sig positiva till Boverkets förslag att ändra föreskrifterna kring överluft, så att de överensstämmer med Arbetsmiljöverkets och Socialstyrelsens regler. I stora drag handlade det om att avsiktlig luftöverföring bara skulle få anordnas från rum med högre krav på luftkvalitet till rum med lägre krav, exempelvis kök och badrum. Men någon sådan ändring blir det alltså inte nu.
– Det kan ge konsekvenser. Jag har sett fall där man har fått bygga om skolor där luftflödet går från klassrum till exempelvis grupprum. Det är i dag okej enligt BBR, men inte enligt Arbetsmiljöverket, säger Britt Permats, vd Svensk Ventilation.

En annan utebliven ändring som upprör är kravet för lägsta luftflöde i bostäder. Kravet ligger på 0,35 l/s, kvm, men enligt en studie från Värmland behövs en luftväxling på 0,5 l/s, kvm i bostäder för att undvika hälsobesvär. Svensk Ventilation hade föreslagit en genomsnittlig uteluftstillförsel om 0,45 l/s, kvm.

Text Marie Granmar, Energi & Miljö nr 1 2013 sidan 9

 

Publicerad 24 januari 2013

På nytt jobb

Dick Sellberg har anställts som säljare hos Roth Sverige AB, Malmö. Han kommer från STP Konsult.
Christel Ternström har anställts som innesäljare på Ekovent AB, Malmö. Hon kommer från Lindab.
Jenny Stenberg har utsetts till produktchef bygginfo hos Svensk byggtjänst, Stockholm. Hon kommer från Fastighetsmäklarförbundet.
 Kristin Olving har anställts som konsult för att jobba med miljöcertifieringar och taxo­nomi på Energi och miljö hos Bengt Dahlgren Göteborg AB. Hon kommer från annan bransch. Tobias Dahlquist har anställts som biträdande vvs-konsult. Han kommer från Yrgo. Jesper Knutsson har anställts som expert på cirkulära vattensystem och dagvattenhantering. Han kommer från Chalmers. Linnea-Louise Joo har anställts som biträdande konsult. Hon kommer från Chalmers. Pär Holm har anställts som elkonsult. Han kommer från Bravida. Christoffer Alm har anställts som konsult och gruppledare inom energieffektivisering. Han kommer från Chalmers industriteknik. Moa Normark har anställts som biträdande vvs-konsult. Hon kommer från Chalmers. Fredrik Risby har anställts som seniorkonsult som besiktningsman, uppdragsledare, byggledning och kontroll­ansvarig i Borås. Han kommer från Afry.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.