Lågtemperaturnät | 8 maj

Unik helhetslösning för värme och kyla

I det nya utvecklingsområdet södra Veddesta i Järfälla används en ny och unik helhetslösning för produktion av kyla och värme som kombinerar fjärrvärme med leverans av kyla via ett lågtemperaturnät samtidigt som energi återvinns, balanseras och delas mellan byggnader.

Unik helhetslösning för värme och kyla
Södra Veddesta omfattar sex kvarter om totalt cirka 160 000 kvadratmeter där Serneke planerar bostäder, kontor, och hotell. E.ONs ectogrid™ ska kombinerar fjärrvärme med leverans av kyla samtidigt som energi återvinns, balanseras och delas mellan byggnader. Illustration: TMRW.SE
”Att optimera värme-kylabehovet lokalt och centralt och samtidigt se till att ha låga förluster i distributionen är framtiden och i linje med Sernekes hållbarhetsmål,” säger Ola Serneke, VD på Serneke Invest. Foto: Fredrik Strömberg

– Det här är en teknisk lösning som passar våra kvarter väldigt väl, där vi har ett stort kylbehov och traditionellt värmebehov fördelat mellan bostäder och kommersiella lokaler. Det är denna typ av lösningar för energiförsörjning som är framtiden, där man optimerar värme-kylbehovet såväl lokalt som centralt, men också ser till att ha så låga förluster som möjligt i distributionen. Det är helt i linje med Sernekes hållbarhetsmål, säger Ola Serneke, vd på Serneke Invest.

Den unika värme- och kyllösningen som E.on och Serneke är överens om, kombinerar traditionell fjärrvärme med så kallad Ectogrid. Av Sernekes värme- och kylbehov kommer fjärrvärme att stå för runt 65 procent, medan övrig energi kommer från energiåtervinning. Överskottsenergin balanseras och delas mellan byggnaderna i kvarteren. Hela systemet optimeras och styrs samtidigt via E.ON:s digitala plattform Ectocloud som kan möjliggöra integration av andra energilösningar så som sol-, lagrings- och laddlösningar.

”Vår energiösning visar möjligheterna med att kombinera fjärrvärme från vårt kraftvärmeverk i Högbytorp med ectogrid™,” säger Anette Blücher, chef E.ON Energiinfrastruktur. Foto: Erika Weiland, Apelöga

– Det rör sig om en lösning i framkant som visar på möjligheterna med att kombinera fjärrvärme från vårt kraftvärmeverk i Högbytorp med Ectogrid. Att kunna dela energi utifrån olika kyla- respektive värmebehov är en viktig del i omställningen mot ett mer hållbart energisystem, säger Anette Blücher, chef E.on Energiinfrastruktur.

Det omfattande kylbehovet för Sernekes kommersiella fastigheter kommer att producera överskottsvärme och återvinningen av den överskottsvärmen beräknas sänka Sernekes behov av primärenergi till området.

Arbetet inleds under våren.

Källa: E.on

Publicerad 8 maj 2023

På nytt jobb

Jakob de Ron har anställts som energikonsult på FVB Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Property Partner.
Sebastian Franzke har anställts som teknisk säljare på projektservice hos Jeven AB, Gävle. Han kommer från Gävle kommun.
Rhode Östling har utsetts till gruppledare för vvs i Skåne hos Norconsult AB, Malmö. Hon kommer från WSP.
Christian Sjöström har anställts som drift-/servicetekniker hos Swegon Sverige i Malmö. Han kommer från Coor.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.